Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande 2018 Björnen

Skapad 2018-03-08 12:44 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På Hyddans förskolan erbjuder vi barnen en lustfylld och stimulerande miljö. Här får barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet i den pedagogiska verksamheten. Miljön är genomtänkt uppbyggd och materialet tillgängligt för barnen, vilket är tänkt att inspirera till utforskande lek. Miljön är föränderlig efter barnens intresse och verksamhetens behov. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan, men att de behöver stöttning och inspiration på vägen. Vi är sedan 2014 certifierade med Grön Flagg som är ett av de verktyg vi använder i vårt miljöarbete för hållbar utveckling

Innehåll

Planerade insatser:

Temat för vårterminen kommer att vara bondgården. Vi kommer att starta med att introducera bondgården i det stora hela genom att konkret visa hur en bondgård kan se ut (genom en skapande aktivitet). Vi kommer utifrån vårt skapande utgå från vad barnen uttrycker störst intresse för och sedan arbeta vidare med det som barnen är nyfikna på. Barnen får här ett stort inflytande och utifrån det kommer vi att forma vårt tema.

Vi kommer även att samverka med vårdnadshavarna och inkludera dem i temat genom att implementera samtliga barns modersmål i temat så som namnen på djuren på olika modersmål. 

Vi kommer fortsätta att arbeta med vårt förskolebibliotek och vi har en förhoppning om att samverkan med vårdnadshavare samt att bokpåsarna blir tillgängliga kommer intressera barnen mer för literacy. Vi vill även att barngruppen ska få möta sagor från olika länder och på så sätt få inblick i olika kulturer. Vi kommer även komplettera förskolebiblioteket med våra digitala verktyg för att i största mån ha flera modersmål tillgängliga.

Hyddan kommer att ha en mångkulturell sommarfest där vårdnadshavarna också är inbjudna.

I vårt arbete med Grön Flagg vill vi väcka ett större intresse för djur och natur.

 

Förväntade effekter:

Vi tror att barnen i större utsträckning kommer få en större kunskap i vad det finns för djur på en bondgård, hur djuren låter, ser ut och vad de äter etc. Vi tror att temat kommer att vara uppskattat av barnen då en stor del av barngruppen länge visat ett intresse för djur och natur.

Vi tror att vårt förskolebibliotek och litteraturen som finns där kommer bidra med att väcka ett större intresse för literacy samt väcka en nyfikenhet på sin egen och andras kulturer. Även våra digitala verktyg tros ha en god effekt på våra mål.

 

Metodval:

Med hjälp av dokumentation, reflektion, observation, diskussioner samt att lyssna in barnen vill vi uppnå målen.

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: