👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magiska dörren

Skapad 2018-03-08 12:44 i Gruvrisskolan Falun
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Den magiska dörren".
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Under våren kommer ni att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Den magiska dörren". Ni kommer att skriva en roman bestående av flera kapitel som ni också ska illustrera, genom att rita egna bilder.

Innehåll

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge respons, ta respons och omarbeta din text utifrån det
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Undervisning (arbetsformer och lärande):

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

Bedömningen sker via matrisen nedan:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Magiska dörren

Läsa

 • Sv  4-6   Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Kunna följa instruktion
 • Sv  E 6
Tränar tillsammans med vuxen på att läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står
Kan läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står men stöd från vuxen ibland.
Kan på egen hand läsa checklistan inför varje kapitel och följa det som står.

Skriva

 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Innehåll
- röda tråden i berättelsen
 • Sv  E 6
Du tränar på att skriva enkel text som är sammanhängande mellan alla kapitel.
Du kan skriva enkel text som är sammanhängande mellan alla kapitel.
Du skriver en välplanerad text där alla kapitel hänger samman i en röd tråd.
Språkliga drag
- dialog - styckeindelning - person- och miljöbeskrivningar
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan skriva enkel text med - talstreck, - styckeindelning eller - beskrivning av något/någon i berättelsen. (räcker med en av dessa)
Du kan skriva enkel text med - talstreck, - styckeindelning eller - beskrivning av något/någon i berättelsen. (du uppfyller två av dessa)
Du kan skriva text där dialoger, styckeindelning och beskrivningar av någon/något i berättelsen.
Skrivregler
- Stor bokstav, mellanrum, punkt, kommatecken, utropstecken - Stavning
 • Sv  E 6
Du tränar på att skriva SMP och tränar på din stavning.
Du kan skriva SMP och kan skriva vanligt förekommande ord rätt. T.ex. också, mycket, hemma m.m.
Du kan skriva SMP och utropstecken korrekt, Du kan eller har börjat skriva med kommatecken.

Illustration

 • Sv  4-6   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Kombinera bild till text
 • Sv  E 6
Du tränar på att rita enkla bilder som passar till din text.
Du kan rita enklare bilder som passar till din text.
Du kan rita bilder till din som är väl genomtänkta och som utvecklar texten.

Respons

 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Träningsnivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Ge och ta respons
 • Sv  E 6
Du tränar på att läsa andras texter och ge enkla tips om vad som kan förbättras.
Du kan läsa andras texter och kan ge enkla tips på förbättring av texten.
Du kan läsa andras texter och kan ge flera tydliga tips på förbättring av text.