Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 19 Einmal Köln hin und zurück

Skapad 2018-03-08 13:09 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss att hitta rätt på en tågstation, köpa biljetter och ord som har med tågresa att göra.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din förmåga att:  

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Arbetsområdet

Vi tränar oss i att använda och förstå ord som berör resande, och framförallt tågresande. Fokus ligger på att förstå talad och skriven tyska, men vi kommer även att träna in nya begrepp och ord för att berika vår språk. Grammatiskt kommer vi att fortsätta med ackusativ och dativ.

Arbetssätt

Vi läser och bearbetar texter i textboken, tränar vår hörförståelse samt arbetar muntligt i såväl grupp som par för att befästa de nya orden och få dem till en del av vårt aktiva ordförråd. Det kommer även att bli muntliga genomgångar och skriftliga övningar för att träna grammatiken.

Detta kommer att bedömas...

Arbetsområdet avslutas 51. Vi kommer bl.a. att ha glosförhör, läsläxor och muntliga uppgifter som bedöms. Under perioden gör vi även hörövningar som kommer samlas i för rättning. Jag kommer v 51 bedöma om ditt språk har varit:

 • på en enkel, förståelig nivå. Har du förstått det viktigaste i våra hörövningar, och har du kunnat läsa texter på en enkel nivå? Detta är vad som krävs på en E-nivå.
 • på en relativt god nivå. Har du förstått vissa detaljer i våra hörövningar, och har du kunnat läsa texterna med ett relativt gott flyt och uttal? Detta är vad som krävs för en C-nivå.
 • på en god, utvecklad nivå. Har du förstått såväl helheten som detaljer i våra hörövningar, har du kunnat läsa texterna med ett gott flyt, bra uttal samt visat förståelse för de grammatiska moment som återkommer i området? Detta är vad som krävs för en A-nivå

Matriser

M2
Matris språk Holsta

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
På väg
E
C
A
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du förstår enskilda ord, men ditt ordförråd är ännu inte tillräckligt stort för att förstå helheten av texterna.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Interaktion
- Deltar aktivt i samtal i klassrummet. - Använder målspråket när du kommunicerar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Saknar vokabulär för att kunna uttrycka sig så att mottagaren kan förstå. Talet blir därför osammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan genomföra enkla samtal med meningar och uttryck som har med arbetsområdet att göra. Men du kan även utveckla talet lite och försöka binda ihop längre meningar och har visst flyt. Du försöker föra samtalet vidare.
Du uttrycker dig enkelt, relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du kan även svara på målspråket i de flesta fall och det blir oftast korrekt. Du kan genomföra enkla samtal, binder ihop meningar och har bra flyt. Du tar en aktiv roll i att föra samtalet vidare.
Tala
Saknar vokabulär för att kunna uttrycka sig så att mottagaren kan förstå. Talet blir därför osammanhängande.
För att förtydliga kan eleven göra några förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera dig när du hör att det blir fel.
För att förtydliga kan du göra fler förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera dig när du hör att det är fel.
För att förtydliga kan du göra förbättringar av egna talet, till exempel genom att justera dig när du hör att det är fel. Du kan variera ditt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: