Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildplanering Bildmatris

Skapad 2018-03-08 13:28 i Gruvrisskolan Falun
Grundskola 1 – 2 Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Innehåll

Syfte

 • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.
 • Du ska prova olika tekniker och metoder.
 • Du ska få kunskaper om grunderna i färglära.
 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med och om bilder.

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.
 • Vi kommer att arbeta med färglära.
 • Vi kommer att arbeta med olika material.
 • Vi kommer att rita/måla berättande bilder, t ex sagobilder, illustrationer till olika temaområden
 • Vi kommer att berätta och skriva om egna samt andras bilder.

Bedömning

 • Din förmåga att framställa bilder.
 • Din förmåga att prova metoder och tekniker..
 • Din förmåga att berätta om bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild-matris 1-3

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmåga att framställa berättande bilder.
Du har förmåga att skapa bilder med ett tydligt budskap
Du har förmåga att skapa enkla stilleben.
Du har förmåga att skapa 3 dimensionella figurer med hjälp av exempelvis pinnar eller lera.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmåga att benämna våra grundläggande färger.
Du känner till begreppen primär och sekunderäfärg. Du har förmåga att blanda färger.
Du förstår att vissa färger kan upplevas som varma och andra som kalla. Du kan skapa bilder som är "varma" och "kalla".
Du har förmåga att använda verktygen och materialet på ett fungerande sätt både under lektionen och efter. Du har förmåga att rengöra och städa efter dig själv och hjälpa andra.
Du har förmåga att förstå begreppen förgrund, mellangrund och bakgrund.
Du förstår grunden med perspektiv, att ett föremål blir mindre ju längre bort det är.
Du har förmåga att använda dig av stödlinjer och stödformer, så som cirkel, triangel och fyrhörningar.
Du har förmåga att berätta om ditt eget konstverk.
Du har förmåga att delta i diskussioner kring bilder och konst.
Du förstår att bilder innehåller ett budskap och kan framkalla känslor.
Du känner till några konstnärer och stora verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: