Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellen - berättande text

Skapad 2018-03-08 13:29 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi arbetar med att läsa noveller, samtala om novellens typiska uppbyggnad och med att skriva noveller. Vi tränar på att gestalta samt ge och ta emot respons för att förbättra texter. En novell väljs ut till att bli ett filmmanus. Klassen gör sedan en novellfilm tillsammans.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
De närmaste veckorna kommer vi att arbeta med noveller. Du kommer att lära dig vad som kännetecknar en typisk novell genom att läsa, samtala och skriva kring några noveller. Du kommer också få träna dig på att gestalta samt ge och ta emot respons för att förbättra din text.

Innehåll

Syfte

 

Konkretisering av målen

 • Du skriver en novell där du visar att du kan ta hänsyn till novellens uppbyggnad.

 

Undervisning

 • Vi läser några typiska noveller för att lära oss om uppbyggnaden och hämta inspiration till den egna novellen. 
 • Vi tränar på att gestalta och skriva en egen novell.

 

Bedömning

 • Vi  bedömer din förmåga att anpassa din text efter texttyp och språkliga normer.
 • Vi bedömer din förmåga att göra gestaltande beskrivningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Skriva novell

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Nivå 4
.
Innehåll
Din text följer inte "novellreceptet" och/eller saknar en röd tråd.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet och har en röd tråd som är relativt lätt att följa
Din text är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Novellen är inte endast kronlogiskt uppbyggd, utan innehåller t ex tillbakablickar
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Novellen är mer avancerat uppbyggd med t ex parallellhandling, inre monolog och/eller tillbakablickar
Dialog
Texten innehåller ingen dialog.
Texten innehåller dialog som inte för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt.
Dialogen för berättelsen framåt, ger en bild av personernas karaktär, samt är trovärdiga.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus. .
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: