Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle och knytte verksamheten på förskolan Äppelbo.

Skapad 2018-03-08 13:31 i Äppelbo Förskolan Fristående förskolor
Vi kommer att ha Mulle under hösten, vintern och våren. Vi kommer upptäcka och utforska närmiljön och naturen runt förskolan. Vi följer Friluftsfrämjandets riktlinjer för verksamheten.
Förskola
Vi kommer att tillsammans med barnen upptäcka ,utforska och reflektera över natur och miljö. Samtal om vad som är viktigt i vår närmiljö och hur vi kan värna om naturen för en hållbar framtid.

Vi följer årstidernas olika skeden. Samtalar och reflekterar över det barnen upptäcker i naturen. Hur och Varför.

Innehåll

 

Knyttar och Mullar

Vi träffas en dag i veckan under 8 veckor på hösten, samt 8 veckor på våren.

Utifrån planeringen kommer vi att följa årstidsväxlingar, upptäcka och utforska vattnet som finns i vår närmiljö, vad det finns för växter och djur i våra skogar. I skogen tittar vi på myrorna och andra djur som lever i närheten. Vi pratar även om vår livsmiljö och hur vi kan göra för att bevara naturen. Vi jobbar kontunuerligt med allemansrätten.

 

 

Öka barnens kunskaper om vår natur. Väcka nyfikenhet.

METOD

 Genom att samtala, reflektera över olika fenomen och väcka barnens intresse för natur och miljö. 

Vi träffas en gång i veckan då vi tar upp det som barnen eller vi vuxna har upptäckt

 Mulleledaren har en av Friluftsfrämjandet godkänd utbildning.

Vi utgår till största delen från barnens tankar och funderingar

Alla barn deltar utifrån sina förutsättningar

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar våra upplevelser och redovisar dem på Unikum.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar efter avslutning på våren
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: