Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och rytmik

Skapad 2018-03-08 14:09 i Förskolan Äppelgården Vaxholm Stad
Vi kommer att arbeta med olika projekt, såsom språk, skapande, matematik,teknik/natur, rytmik, sång o drama.
Förskola
Ett skapande projekt där vi använder oss av olika metoder och verktyg. Vi spelar på instrument och sjunger tillsammans i grupp. Sången kommer att vidareutvecklas genom att vi dramatiserar olika sånger. Vi kommer också att använda oss av gamla, folkliga sånger enligt muntlig tradition från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Barnen har visat stort intresse för de instrument vi har på förskolan och har fortsatt all leka och spela på egen hand efter att vi har haft sång- och rytmikstunder. Nu vill vi utmana barnen med mer strukturerade undervisningsstunder och introducerar nya sånger och nytt material.

 

TEMA/PROJEKT

Vi ska ge alla barn möjlighet att uppleva olika former av skapande aktiviteter och estetiska uttryck, med utgångspunkt i sång och rytmik. Vi kommer att följa barnens intressen och bygga vidare på det som vi ser och hör att barnen tagit till sig.

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vi observerar och iakttar barnen vid sång- och rytmikstunder.
Vi vill utveckla deras intresse för sång, musik och drama.
Vi pratar med barnen och ställer reflekterande frågor.

Vi samlar Äppelgårdens 3, 4 och 5-åringar varje onsdag  för en gemensam musik och rytmikaktivitet

De minsta barnen på förskolan samlas på fredagar för "Minirytmik"

Vi använder oss av  innerummet, uterummet och våra närområden.

Aktiviteter:

Använda de instrument som finns på förskolan.

Träna turtagning genom att låta barnen turas om med de olika instrumenten.

Vi dramatiserar sånger

Folklig dans och lek ur vår kulturskatt

 

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi okumenterar i barnens lärlogg!

UTVÄRDERING

Dokumentation i form av bilder, video och relekterande samtal. 
Vad kan vi fortsätta med?
Vad visade barnen mest intresse för och vad kan vi utveckla vidar

 

 

ANALYS

Hur blev resultaten?

Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: