Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2018-03-08 14:14 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 9 Fysik

Under 4 veckor kommer vi att arbeta med universum i fysik. Vi kommer att ta reda på hur universum är uppbyggt och har utvecklats, hur stjärnor föds, lever och dör samt fundera över om det finns liv på andra planeter.

Innehåll

Konkreta mål

Syftet med undervisningen är att du ska få kunskap om och förståelse för hur det egentligen ser ut i universum. Hur människans uppfattning om universum har utvecklats. Hur skapades allt? När och hur det gick till? Du skall få kunskap om stjärnor, Big Bang, svarta hål och universums oändlighet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att inom ämnet fysik utveckla sin förmåga att
• granska information
• kommunicera
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetsområdet samt vid dessa tillfällen

- skriftliga prov på begrepps lista

- redovisning av fördjupning vid arbetsområdets slut


Följande förmågor kommer att bedömas
Din förmåga att förstå och använda fysikaliska begrepp
Din förmåga att granska och presentera information om området.
Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör området. 

Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgiften är enskild och kan redovisas på valfritt sätt. Du väljer en av nedanstående uppgifter:

 • Beskriv hur någon upptäckt eller uppfinning bidragit till att vår kunskap om universum, vår värlsbild och vårt sätt att leva förändrats.
 • Förklara hur något i universum har bildats och utvecklats.
 • Naturvetenskapen har teorier om hur universum har bildats och utvecklats från Big bang till nutid. Förklara vilka bevis den grundar sig på. 
 • Kunskapen om universum utvecklas hela tiden genom forskning. Beskriv något forskningsområde inom astronomi som du själv tycker är intressant och förklara vad forskningen går ut på och varför du tycker det är intressant.

Begrepp

Här är de begrepps som ni ska ha kunskap om. Det kan komma fler begrepp under som vi arbetar. 

Asteroid 

Astrologi

Astronomi

Komet 

Meteor 

Meteorit

Fission 

Fusion 

Stjärna 

Galax 

Ljusår 

Svart hål 

Nebulosa 

Röd jätte

Satellit

Supernova

Big bang

Himlakropp

Vintergatan 

Vit dvärg

 

Heliocentrisk och geocentrisk världsbild

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fy 7-9 - Universum

Kunskapskrav i slutet av åk 9:

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp
Teorier
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens teorier
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens teorier
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens teorier
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Att använda och granska källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Att använda information
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: