Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Fantasy och dystopier, vecka 11-17

Skapad 2018-03-08 14:47 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta utifrån den moderna genren fantasy, dystopier och även nudda vid Sci-Fi!

Innehåll

Arbetsområdet kommer innehålla följande moment:

- Läsning

- Boksamtal där du både ska delta och vara diskussionsledare 

- Lära dig skapa och ställa rätt frågor 

 

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav: 

 • Läsa med flyt
 • Tolka & resonera om budskap 
 • Samtala & diskutera 

 

Ni kommer i grupp göra följande:

1. Bli tilldelad en grupp 

2. Bestämma er för en bok som ni vill läsa

3. Göra en studieplan för hur långt ni ska ha läst till varje lektion. 

4. Bestämma vem som är ansvarig över varje veckas boksamtal. 

5. Träffas och ha boksamtal (lektionstid) där alla måste vara samtalsledare minst en gång var. 

6. Övrig tid läser, antecknar och markerar sådant som ni upplever som viktigt i er bok. 

 

Enskild uppgift:

1. Medan du läser ska du plocka ut en personbeskrivning eller miljöbeskrivning som du tycker fyller en viktig funktion för boken och motivera ditt val genom att förklara varför det valda avsnittet är viktigt för dig. Detta görs skriftligt. Mer info om den här uppgiften kommer. 

2. Anteckna ord och begrepp du inte förstår och slå upp dessa! Skapa ett eget dokument som heter "Svåra ord och begrepp". 

 

Uppgifter

 • Delta i samtal

 • Leda ett samtal

 • Enskild uppgift: person- och/eller miljöbeskrivning

 • Ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: