Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamla testamentet och judendomen

Skapad 2018-03-08 15:29 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi arbeta om judendomen och det gamla testamentet.

Innehåll

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Muntlig redovisning i par eller enskilt
 • PowerPoint 1: Judendom - Centrala tankegångar (Ligger som uppgift)
 • Frågor i PowerPoint 1
 • PowerPoint 2: Judendom - Religiösa handlingar och uttryck (Ligger som uppgift)
 • Frågor i PowerPoint 2
 • PowerPoint 3: Judendom - Hur religion och samhälle påverkar varandra (Kommer ligga som uppgift)
 • Muntliga diskussioner i grupper

Arbetsmaterial

 • Utskrivna genomgångar med frågor i slutet
 • Internetkällor, exempelvis: SO-rummet
 • Film: Från Sverige till himmelen - Judendom
 • Film: Världens konflikter - Israel och Palestina
 • Läromedel:
  • SO-S 8 Religion
  • Religion och liv 7 -9
  • Prio Religion 8

Uppgifter

 • PP3 - Religion och samhälle

 • PowerPoint 3 - Religion och samhälle

 • PowerPoint 3 - Religion och samhälle

 • PowerPoint 3 - Religion och samhälle

 • PowerPoint 3 - Religion och samhälle

 • PowerPoint 1 - Centrala tankegångar

 • PowerPoint 2 - Religiösa uttryck och handlingar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9

Matriser

Re
Religion

Kunskapskrav

E
C
A
Analysera religioner och livsåskådningar
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa handlingar och traditioner inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beskriva samband mellan religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: