Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex- och samlevnad

Skapad 2018-03-08 15:41 i Utsäljeskolan Huddinge
Arbetsområde i sex- och samlevnad, år 5.
Grundskola 5 Biologi Samhällskunskap
Sex- och samlevnad

Innehåll

Förankring i läroplanen - Förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Centralt innehåll, Lgr11

Centralt innehåll som arbetsområdet arbetar med:

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med olika delar inom sex- och samlevnadsområdet som:
 - pubertet
 - könsorgan
 - kärlek
 - befruktning och fosterutveckling
 - preventivmedel
 - ord och begrepp
 - familjekonstellationer

Vi kommer att arbeta mycket med gemensamma genomgångar och instruktioner. Blandat med detta används även en tankebok för egna reflektioner. Filmer från UR visas och diskuteras.

Bedömning; vad och hur.

I och med att en stor del av undervisningen genomförs genom gemensamma diskussioner är elevens aktiva deltagande av yttersta vikt. Utöver detta har eleverna möjlighet att visa i sina tankeböcker hur de resonerar kring de områden vi gått igenom. Engagemang och resonemang är betydande.

Kunskapskrav, Lgr11

Följande kunskapskrav från Lgr11 arbetar detta arbetsområde mot.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh Bi
Sex- och samlevnad

Kunskapskrav att uppnå i år 6.
 • Sh  E 6   Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Förväntade kunskaper
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  E 6
Eleven har visat i diskussioner eller i sin tankebok att eleven kan resonera kring hälsa, pubertet och könssjukdomar. Eleven har även visat att han/hon har en förståelse för vad som händer i kroppen i puberteten.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
Eleven har visat i diskussioner eller tankebok sina tankar och ståndpunkter samt motiverat dessa kring könsroller, familjekonstellationer eller kärlek. Eleven har även reflekterat kring samhällets syn på dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: