Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 7 Religion NS

Skapad 2018-03-08 16:50 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Religionskunskap
Religionen i åk 7 behandlar områdena religionsfrihet, religionskritik genom tiderna, sekularisering, etik och källkritik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära in fakta och begrepp om religionsfrihet, religionskritk, sekularisering, etik och källkritik

Du ska med hjälp av fakta och begrepp kunna resonera (se samband, jämföra och värdera) om religionsfrihet, religionskritik, sekularisering och etik

Du ska kunna resonera om olika källors trovärdighet och relevans

 

Genomförande 

Vi har arbetat med:

Vad är religion?

Religionsfrihet

Religionskritik genom tiderna

Sekularisering

Etik och etiska dilemman

Källor och källkritik

 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan. Under de olika momenten arbetar vi med exempelsvar för att eleverna ska bli förtrogna med bedömningsnivåerna.

 

Innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

Religion och samhälle

Etik

 

Kursplanemål

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet 

 

Matriser

Re
Jä vt 18 åk 7 Religion NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
visar grundläggande kunskaper magert innehåll vardagliga ord få/enkla exempel
visar goda kunskaper
visar mycket goda kunskaper utförligt innehåll ämnesbegrepp flera/utvecklade relevanta exempel
Visa samband
enkla samband korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
förhållandevis komplexa samband
komplexa samband långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Jämföra
enkla jämförelser korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Värdera
enkla och till viss del underbyggda resonemang korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Granska
Källor och källkritik
i huvudsak fungerande resonemang korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
relativt väl fungerande resonemang
väl fungerande resonemang långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: