Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska:litteraturhistoria antiken till romantiken

Skapad 2018-03-08 16:54 i Vallåsskolan Halmstad
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 8 – 9 Svenska
Kanske har du hört uttrycken att "leva spartanskt" eller "detta är min akilleshäl"? Men visste du att dessa uttryck kommer från det antika Grekland för ca 2700 år sedan. Kanske har du sett filmen "Seven" baserad på de sju dödssynderna. men visste du att dödssynderna leder tillbaka så långt som till medeltiden? Kanske har du hört talas om Shakespeare och hans tragiska drama Romea och Julia? Förmodligen så känner du till Tv-serien Expedition Robinson men visste du att den är inspirerad av Daniel Defoes roman från 1700-talet? Du har förmodligen inte heller missat filmserien Twilight men det där med vampyrer är heller inget nytt utan härstammar från Romantiken. .Det finns många spår i västvärldens kultur som kan ledas tillbaka till olika litterära tidsepoker. Vi kommer att ägna ett antal veckor åt att lära och förstå hur de stora epokerna antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken satt sina spår i dagens samhälle ..

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • söka information  från olika källor och värdera dessa.

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och anlysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • förklarande texter, syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
 • redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • skönlitteratur  som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • informationssökning på internet
 • hur man gör källhänvisningar
 • hur man sovrar i en informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att:

 • Få en överblick kring de fem litterära epokerna genom:
 • se på filmer: övergripande om litteraturhistoria, från UR: Hej litteraturen! samt korta filmer från Studi.se
 • ta del avgenomgång: Fem litterära epoker antiken-romantiken. PP-presentation för att skapa en förförståelse kring litteraturen, begrepp: av både ämnesspecifika och andra främmande begrepp
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några epoker.
 • reflektioner och diskussioner kring kopplingar/spår av litteraturen i par/mindre grupper EPA
 • fördjupning med kamrat
 • fördjupa kunskaperna inom en bestämd epok : Söka, granska och välja ut fakta 
 • sammanställa fakta i ex Powerpoint (text och bilder).
 • reflektioner och diskussioner kring kopplingar/spår av litteraturen
 • presentera epok inför klassen tillsammans med kamrat med hjälp av Powerpoint eller liknande
  arbeta med Informationshantering - hur man använder fakta, källor och källhänvisning
 • enskild uppgift
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan författaren och verket

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • söka, välja ut information och sammanställa med egna ord
 • källhänvisa och resonera kring källornas tillförlitlighet
 • presentera en epok tillsammans med kamrat inför klassen
 • analysuppgift: enskild skriftlig analys av 1-2 olika texter från din fördjupningsepok

     Tidsperiod

        v. 10-16

 • En preliminär lektionsplanering är följande:
  lektion 1: Genomgång av temat samt genomgång av Antiken.
  lektion 2: Genomgång: Medeltiden
  lektion 3: Genomgång Renässansen
 • lektion 4:  Genomgång Upplysningen
  lektion 5: Genomgång: Romantiken
 • lektion 6: Fortsätta romantiken, presentation  av fördjupningsarbetet
  lektion 7-14: Arbeta med fördjupning
  lektion 15-16: Presentera epok
  lektion 17: Utvärdering och sammanfattning av momentet. Inlämning av enskild analys

      Filmer

Uppgifter

 • Sammanfattning av de fem epokerna

 • Litteraturhistoriska titlar

 • Powerpoint

 • Uppgifter

 • Lathund till analys

 • Enskild analysuppgift

Matriser

Sv
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: