Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omvärlden kommer till oss genom Lilla Aktuellt

Skapad 2018-03-08 17:09 i Garnvindeskolan Ale
En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt skola, därefter samtalar vi om vad vi fått höra och se under programmet och gör ev. egna fördjupningar.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt(Barnkanalen), därefter samtalar vi om vad vi fått höra och se under programmet och gör ett korsord som pedagog skapat utifrån Lilla Aktuellt i programmet Skolplus.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

Du ska kunna
samtala och diskutera om aktuella nyheter och uttrycka min åsikt.

Centralt innehåll

Undervisning

En gång i veckan ser vi på Lilla Aktuellt(Barnkanalen), därefter samtalar vi om vad vi fått höra och se under programmet och gör ett korsord som läraren skapat i programmet Skolplus. Vi tittar på kartor följer upp inressanta fakta i diskussioner.

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:

Att vara aktiv och följa programmet
kunna muntligt och skriftligt genom korsord återge delar av informationen.
Delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: