Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min karaktär i antikens Aten

Skapad 2018-03-08 20:46 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Historia
För att lära oss ännu mer om levnadsvillkoren för invånarna i antikens Aten under 400-talet f.v.t. och visa förståelse för hur dessa villkor samt värderingar och åsikter om sitt samhälle kunde se olika ut för exempelvis olika samhällsklasser skriver vi varsin text, i vilken vi ikläder oss rollen som en sådan invånare utifrån slumpmässigt bestämda faktorer och berättar om vårt liv. För att kunna berätta om detta använder vi oss om fakta från källor och visar på så sätt även vår förmåga att lyfta ut det mest relevanta från dessa.

Innehåll

Efter att med tärnings hjälp slagit fram din samhällsklass, ålder och kön samt din släkts förmögenhet under denna tidsperiod har du fått en specifik lapp med punkter att berätta om ditt liv i antikens Aten för en tänkt främling som du möter på stadens gator. Du följer punkterna på din lapp för att veta vad din karaktär ska berätta om och hämtar lämpliga fakta ur ditt uppkopierade faktahäfte för att ge lämpliga svar. Detta binder du sedan ihop till en berättelse om ditt liv, där du även får använda din egen fantasi för att få in relevanta fakta i historien.

Vi har läst några delar ur häftet högt, framför allt de fakta som samtliga samhällsklasser ska berätta om. I övrigt behöver du inte läsa hela häftet utan kan välja ut de rubriker som är mest relevanta för just din samhällsklass (ex. bör en bonde berätta mer om hur jordbruket fungerar). Tänk på att alla samhällsklasser ska berätta om sin syn på det demokratiska systemet och att din karaktärs åsikter om detta även beror på om den är fri eller slav, kvinna eller man och så vidare.

Vi skriver under lektionerna v. 10 och jag behöver efter det få in din färdiga text så snart som möjligt.

Matriser

Hi
Bedömning text om egen karaktär i antikens Aten

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor i antikens Grekland. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i och de förutsättningar de har.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor i antikens Grekland. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i och de förutsättningar de har.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor i antikens Grekland. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i och de förutsättningar de har.
Användande av historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och sammanfatta i huvudsak relevanta fakta i en sammanhängande text.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och sammanfatta genomgående relevanta fakta i en sammanhängande text.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och sammanfatta genomgående relevanta fakta i en sammanhängande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: