👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion i förhållande till mönster

Skapad 2018-03-08 21:04 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Att urskilja och undersöka, sortera, jämföra, upprepa. Att leta och upptäcka mönster är ett sätt att närma sig algebra för barn i förskolan.

Innehåll

Fokusområde: Hållbarhet i förhållande till matematik genom de estetiska språken

 

Bakgrund: Utifrån förskolans målområde och observationer av vad barnen gör och utforskar i lärmiljöerna har vi valt att starta ett projekt med bygg och konstruktion i förhållande till mönster. Forskning visar att urskilja och undersöka, sortera, jämföra, upprepa. Att leta och upptäcka mönster är ett sätt att närma sig algebra för barn i förskolan (Mönster lär barnen matte ur tidningen Förskolan, 2017) http://forskolan.se/monster-lar-barnen-matte/.

 

VAD – Leta och upptäcka mönster i omgivningen. Att urskilja, undersöka, sortera, jämföra och upprepa. Samtala och diskutera, se och upptäcka samband.

 

Syfte:

 

förankra det vi tar del av under fortbildning riktat mot matematik  (Matematiska  förmågor  i didaktiska sammanhang samt  pilotprojektet utifrån Blooms taxonomi  med fokus på matematik).

 

Utifrån resultatet i kvalitetsrapporten väljer vi att fokusera på matematik och teknik.

 

För att skapa samsyn på förskolan vill vi att alla pedagoger fördjupar sig i matematiken och lyfter den i projekten, lärmiljöerna både inne och ute. 

 

Målformulering: 

 

Läroplanen för förskolan LPFÖ. 98 Rev. 2016

 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
 
utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda  matematiska begrepp

 

Målkriterier:

 

Att få syn på och upptäcka mönster i sin omgivning.

 

Att delta i diskussion och samtal om mönsters uppbyggnad, samband och upprepningar i mönster.

 

Att barnen får möjligheter att skapa mönster på olika sätt och i olika material.

 

Att lärmiljön på avdelningen erbjuder ett matematisk utforskande i förhållande till mönster.

 

Hur: Varje barn ska ges tillfällen att väcka sin nyfikenhet inför att testa varierande material i sitt utforskande med fokus på mönster. Barnen ska ges möjlighet att skapa mönster på olika sätt och i olika material samt ges möjlighet att se och upptäcka mönster i sin omgivning. Undervisningen ska ge varje barn möjlighet att samtala och beskriva mönster, hur mönstret fortsätter och hur vi kan veta det. Pedagogerna ska på ett medvetet sätt använda begreppen vi arbetar med för att öka möjligheten till att barnen själva använder begreppen och för att konkretisera begreppen.