Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på fritids

Skapad 2018-03-09 08:25 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola F – 4
Genom skapande ges möjlighet till ett lärande! När man jobbar med skapande får man lära sig olika metoder och använda olika material. Genom att skapa finner man en personlig skaparglädje, utveckla sitt kunnande och självförtroende.

Innehåll

Syfte - varför ska eleven göra detta. Relatera till läroplanen

Eleverna ska genom undervisningen uppmuntras och utmanas till att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Syftet är att eleverna ges möjlighet att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
I Undervisningen främjas elevernas fantasi och förmåga, att lära tillsammans med andra genom skapande och estetiska uttrycksformer med utforskande och praktiska arbetssätt. 

Undervisning och arbetssätt  - hur ska vi arbeta

Eleverna jobbar med olika sorters material och använder olika metoder: Måla och rita, Klippa och klistra, Färg och form, Lera, Pärlplattor, Kinetic Sand, Tyg

Vad tränar vi genom detta -  förmågor

 • Pröva och utveckla idéer
 • lösa problem
 • omsätta idéer i handling
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer 
 • skapa
 • uttrycka sig genom estetiska  uttrycksformer

Genom detta utvecklar vi

 • samarbete
 • följa instruktioiner
 • tålamod
 • ta intiativ
 • kreativitet
 • tillit till sin förmåga - "jag kan"
 • våga pröva nytt
 • finmotorik
 • digital kompetens 

 

Utvärdering - hur vet vi att eleverna lärde sig det vi avsåg med aktiviteten/planeringen

Utvärdering kommer att ske tillsammans med eleverna efter avslutad aktivitet

Dokumentation  - vad vill vi visa och på vilket sätt  

Foton i unikum samt deras alster.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: