Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Forntid till Framtid,No/Te, Vt-18, åk 2-3

Skapad 2018-03-09 08:30 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vi arbetar med vattnets egenskaper samt hur vi härmat naturen och utvecklat tekniska föremål sedan forntiden.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vattnets egenskaper. Vatttnets kretslopp. Tekniska lösningar och teknikutveckling.

Innehåll

Centralt innehåll

Arbetssätt, arbetsformer

Vattnets egenskaper

Vi kommer i arbetet att utgå från människans behov av vatten. Du får lära dig mer om vattnets egenskaper genom att se filmer, läsa faktatexter och experimentera. Du tränar på att dokumentera dina experiment genom att formulera en gissning "hypotes" samt beskriva i ord och bild vad du ser. Du får också redovisa dina iakttagelser muntligt i gruppen.

Vi kommer att prata om hur man får rent vatten och koppla till temat forntid. Naturens "reningsverk" genom filtrering och vattnets kretsloppet. Du lär dig ord som filtrering, avdunstning.

Teknikhistoria och föremåls utveckling

Vi utgår från forntidsmänniskans behov av föremål som hjälper dem att utföra ett arbete. T.ex. att samla in vatten, göra upp en eld och döda ett djur.

Vi har en uppstartsdag på Historiska museet där du får vara med på en guidad tur som heter: Möt forntiden. Vi kommer också besöka

Färsna där du får vara med om en forntidsdag och bl. a prova att göra upp eld, flytta stockar och flytta vatten utan nutida hjälpmedel.

Vi kommer att se filmer, läsa faktaböcker och söka fakta på internet om hur man skaffade mat, mm.  på den här tiden 

Du väljer ett föremål och tittar på föremålets utveckling. Hur har människan förändrat föremålet och vad använder vi idag för att utföra samma typ av arbete?

Vi kommer att ha ett sokratiskt samtal om människans behov av teknik.

 

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Att kunna redovisa experiment med naturvetenskapliga ord utifrån din dokumentation.
 • Din förmåga att ta en instruktion och utföra ett enkelt experiment.

 • Din förmåga att resonera och dokumentera enkla experiment om vatten genom att använda dig av hypotes (Jag tror att), resultat (Detta har hänt) och slutsats (Varför blev det som det blev?).

 • Din förmåga att använda dig av dina resonemang i diskussioner och samtal när vi utför och dokumenterar enkla experiment.
 • Din förmåga att koppla en bild till din text.

 • Din förmåga att känna till vattnets olika former och dess kretslopp.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: