Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala målen forstättning We change

Skapad 2018-03-09 08:52 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Geografi Svenska Samhällskunskap
Ett arbete med fortsättning på we change

Innehåll

 

Fortsättning FN:s Globala mål (S3s)

 

Hur blir man en hållbart smart konsument?

 

Allmän information! FN:s mål för sitt arbete för ett hållbart samhälle med hållbar konsumtion och produktion formuleras i det globala målet 12.

 

"Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd.

 

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier." (http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/)

 

Delmål 12.3 och 12.5 tar upp förändringar som ska vara genomförda till 2030 och som delvis riktar sig till oss som privatpersoner. Många av oss kan behöva göra stora förändringar i vårt sätt att leva eller ...??

 

  • 12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

  • 12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

 

 

 

Ramar!

 

  • Alla övningar görs så att ni ligger i fas med varandra. Blir ni som grupp "klara" före de andra kan ni alltid fördjupa och / eller förtydliga er. Om ni tittar på kunskapskraven så ser ni att det krävs en hel del för att nå de högre kunskapskraven. Alla övningar som ni genomför examineras i kurserna sam/humhum/internationella relationer samt geografi.

 

 

 

  • Vid frånvaro som innebär att du ej deltager i grupparbetet så genomför du övningarna på egen hand med inlämning.

 

Agenda för arbetet

 

1.    Utvärdering. Återkoppla till gårdagens inspirationsföreläsning och workshop. Vilka intryck fick ni? Vilka tankar dök upp? Övrigt?

 

 2.     Reflektion. Reflektera i grupp över följande mening. "Vi är den första generationen som kan avskaffa fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna".  Skriv ett reflektionsprotokoll, som sedan ska läsas upp för klassen.

 

 

3.  Ekologiska fotavtryck. Sverige är ett av de länder i världen som har störst ekologiskt fotavtryck. Om alla människor på jorden skulle leva som i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot. Hur är det med din egen konsumtion? Vilket ansvar har du och vad kan du göra för att minska ditt eget ekologiska fotavtryck? Genomför övning A till D.

 

A) Ta reda på vad som menas med ekologiskt fotavtryck.

 

B)  Här kommer en länk om det ekologiska fotavtrycket. Undersök ditt

 

      egna ekologiska fotavtryck!

 

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck

 

      C) På nedanstående länks sida hittar du frågor och svar som handlar om

 

          ekologiska fotavtryck. Läs och begrunda!

 

 https://kontakt.wwf.se/org/wwf/posts/klimatkalkylatorn/

 

     

 

      D) Genomför denna gruppövning gällande det ekologiska fotavtrycket.

 

 

 

http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/hallbar-konsumtion-mal-12/

 

 

 

 

 

 

4. Utveckla förståelse för frågor om resurser och hållbar utveckling.

 

Del A) Syftet med den här övningen är att du – med hjälp av din egen familjehistoria – får utforska hur världen har förändrats de senaste årtiondena genom det digitala verktyget Gapminder (övningen kräver dator, Internetåtkomst samt fotografier på utvalda familjemedlemmar).

 

Förutom denna uppgift ska ni även genomföra tillhörande

 

fördjupningsuppgift. 

 

http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/min-farfar-och-jag/

 

 

 

     Del B) Syftet med den här övningen är att genom bilder lyfta fram att det

 

     finns olika värderingar och åsikter i begreppen hållbarhet och utveckling.

 

http://www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/ar-allt-hallbar-utveckling/

 

 

 

Examination

 

Redovisning av de uppgifter som ni blivit tilldelade.

 

 

 

Kunskapskrav

 

samhällskunskap

 

diskuterar orsak och konsekvenser

 

Eleven beskriver översiktligt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att pedagogiskt leda människor i olika sammanhang.

 

Uppfyller kriterierna i C till en viss del.

 

Eleven beskriver utförligt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att pedagogiskt leda människor i olika sammanhang.

 

Uppfyller kriterierna i A till en viss del

 

Eleven beskriver utförligt och vinklar förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att pedagogiskt leda människor i olika sammanhang.

Analyserar och identifierar och ser samband och värderar samt drar slutsatser

 

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen

 

Uppfyller kriterierna i C till en viss del

 

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen

 

Uppfyller kriterierna i C till en viss del

 

Eleven diskuterar utförligt och vinklar egna och andras attityder, värderingar och handlingar i analysen.

argumenterar samt ger möjliga lösningar

 

Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

 

Uppfyller kriterierna i C till en viss del

 

Eleven ger välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

 

Uppfyller kriterierna i A till en viss del

 

Eleven ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografi

 

 

E

C

A

B

E

G

R

E

P

P

Du ANVÄNDER några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.

Du ANVÄNDER några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.

Du ANVÄNDER flera geografiska begrepp, samt använder med säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.

A

N

A

L

Y

S

Du SAMLAR IN och BEARBETAR med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

Dessutom PRESENTERAR Du med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt ditt resultat.

 

Du GÖR en enkel analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.

 

Dessutom DISKUTERAR Du översiktligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.

Du SAMLAR IN och BEARBETAR med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen. I värderingen drar Du enkla slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området.

 

Dessutom PRESENTERAR Du med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt ditt resultat.

 

 

Du GÖR en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.

 

 

Dessutom DISKUTERAR Du utförligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.

 

 

Du DISKUTERAR utförligt hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.

Du SAMLAR IN och BEARBETAR med säkerhet data samt värderar dem med nyanserade omdömen. I värderingen drar Du välgrundade slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området.

Dessutom PRESENTERAR Du med säkerhet och på ett strukturerat sätt ditt resultat

 

 

Du GÖR en komplex analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.

 

Dessutom DISKUTERAR Du utförligt och nyanserat hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.

 

Du DISKUTERAR utförligt och nyanserat hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.

.

 

 

Svenska

Diskutera och behandling av källor

E

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

C

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

 

A

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.

Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Geo Sve Sam
Globala målen forstättning We change

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Geo Sve Sam
Kopia av Svenska 3 SVESVE03

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleverna behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: