Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Tonåring

Skapad 2018-03-09 09:06 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F
skriva, skriva, skriva....

Innehåll

Tonårstiden är en tid full av händelser och känslor. En rolig men även tuff tid för många!

Under kommande veckor ska vi arbeta med kunskapskraven som handlar om att skriva.

Ni ska få skriva olika typer av texter som kopplas till tonårstiden.

 

Alla har fått ut ett häfte med instruktioner, matris och övningar.

Vi har även gått igenom på tavlan vad jag kommer titta på när jag bedömer arbetet.

 

Alla texter ska skrivas på dator och delas med mig i Word när hela arbetet är färdigt.

 

Det finns några texter som är obligatoriska som alla måste göra och du får även välja själv.

Detta står tydligt i instruktionsbladet i häftet!

 

2-4 av punkterna kommer vi att göra tillsammans i helklass.

 

När alla har kommit igång ordentligt kommer vi gemensamt fram till ett datum då ni ska lämna in till mig,

Ni delar då till Mimmi Stehn via Word.

 

 

 

Matriser

Tema Tonåring

Rubrik 1

  • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Skriva berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ny aspekt
Skriftspråket
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: