👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2018-03-09 09:36 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Under kommande termin ska vi på Trollbäckensförskola arbeta vi med tre värdegrundsord. - Allas lika värde - Demokrati - Tillit

Innehåll

Detta vill vi utveckla

  • Mål: på vår förskola ska vi acceptera och respektera våra olikheter och likheter. (Allas lika värde)

  • Mål: På vår förskola ska alla barn känna att det kan påverka och utforma förskolans miljö och aktiviteter.  (Demokrati)

  • Mål: Vårdnadshavare/barn ska ha förtroende till pedagogerna både vid positiva och negativa situationer. (Tillit)

Så här ska det gå till

  • Metod: Verksamheten formas utifrån barns intresse och behov. Som personal är vi närvarande och lyhörda. Vi möjliggör och synliggör barns lika värde. Vi lyfter barns tillgångar och låter de lära av varandra.

  • Metod: Vi pedagoger lyssnar och involverar barnen i hur t.ex. en dag på förskolan ser ut

  • Metod: Vi lägger en bra grund redan vid inskolningen där föräldrarna och barnen känner sig trygga från början.

    Vi ska börja ett arbete kring liten och trygg materialet, detta ska fungera som en röd tråd i vår verksamhet.

Såhär ska vi synliggöra utvecklingen

Genom blogginlägg, lärloggar och den vardagliga kontakten med föräldrarna, vi ska skapa en dokumentationsvägg med bilder osv. där barnen kan samtala och

Hur blev det? 

Vi valde att jobba med känslan glad på vår avdelning. Musik intresset är jätte stort bland barnen så vi använde oss av en glad sång "happy" vi satte ord på känslan och visade genom dans hur glatt man kan dansa. Barnen fick visa hur dem ser ut i ansiktet när dem är glada.

Vi pratade även mycket om hur det känns i magen när man är glad, hur kroppen blir när man känner glädje. barnen visade och diskuterade en hel del. Vi har även använt oss av bilderna från " liten och trygg" materialet där barnen fick rita dit ögon och glad mun. vi läste även något stycke i boken som berörde känslan som vi arbetat med.

 

Analys

Vad behöver nu utvecklas?