Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria i svA

Skapad 2018-03-09 10:00 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Varför behöver vi lära oss om litteraturhistoria och svenska författare som kanske inte lever längre? Svaret på den frågan är att det handlar om vårt kulturarv, det som tidigare generationer har skapat och som på många sätt förändrat samhället till vad det är idag. Det är viktigt att bevara kulturarvet för det berättar en historia om var vi har varit och vart vi är på väg. Under detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med svenska författare från hela 1900-talet, så som Selma Lagerlöf, August Strindberg, Gustaf Fröding, Jan Guillou och Jonas Hasen Khemiri.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • sammanställa och muntligt presentera ett författarporträtt om en vald författare
 • läsa och analysera olika texter från ovan vald författare
 • anpassa din presentation och språket du använder dig av efter vilka som lyssnar till din presentation och vilken förkunskap dessa har om ämnet du presenterar

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att se kopplingar mellan upphovsman och verk, dvs din muntliga presentation av ditt författarporträtt (skriftligt författarporträtt)
 • Din förmåga att resonera kring hur ett verk påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i 

Hur ska det bedömas?

 • föra resonemang kring din valda författare och de verk som denne har skrivit samt drar egna slutsatser kring hur dessa påverkats av författarens egen situation och samhället denne levde och verkade i.
 • söka, välja ut och sammanställa information om din valda författare som är anpassade efter uppgiften.
 • förbereda och genomföra en muntlig presentation om din valda författare.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner
 • Läsning, textanalyser och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: