Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading English novels

Skapad 2018-03-09 10:10 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 9 Engelska

Innehåll

Du ska läsa valfri engelsk skönlitterär bok. Du ska läsa 50 sidor i veckan och får uppgifter kopplade till läsningen varje vecka. Du ska dessutom presentera din bok enligt instruktioner i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läser samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och berätta om boken som lästs.
 • En
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text, som till största delen består av vanligt förekommande ord som hör till vardagen.
Läser och förstår innehållet i texter som är åldersadekvata.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.
 • En
Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Återberättar huvudinnehållet.
Återberättar både helhet och detaljer.
Återger, samt drar slutsatser om innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Använder kända ord och fraser med ett enkelt språk så att alla förstår.
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ordförrådet på ett tydligt, sammanhängande och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Använder nyanser, omformuleringar, synonymer för att utveckla innehållet och variera språket.
Skriver texter som till stor del behöver anpassas efter mottagare och syfte.
Skriver texter som behöver bearbetas för att anpassas efter mottagare och syfte.
Skriver texter som anpassas efter mottagare och syfte.
Skriver texter med en stil som passar tillfället.
Skriver inte om egna upplevelser och tankar.
Skriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Skriver och beskriver på ett väl utvecklat sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Skriver och beskriver mycket väl, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
ANPASSA SPRÅKET
...efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situationen utifrån instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket väl utifrån mottagare, syfte och situation.
Anpassar språket mycket väl utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla språket.
Hantera språket (i skrift), språklig säkerhet
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå: t.ex. svenska ord, ordföljd, uttryck och grammatisk struktur.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår sammanhanget
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: