👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - area och omkrets

Skapad 2018-03-09 10:23 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Hur stor yta har en vägg? Hur mycket staket behöver du köpa för att hunden inte ska rymma från trädgården? Det är dags att mäta och omvandla mellan olika längdenheter. Vi kommer också att prata om vinklar, och rita olika ytor för att jämföra omkrets och area.

Innehåll

Bedömning: 

Dina uppgifter bedöms efterhand, vi kommer också att ha ett skriftligt prov.

Tidsplan:

v 11 - 19

Språkmål:

Förstå och använda begreppen.

Kunna använda en tydlig struktur för hur man redovisar en lösning på en matematikuppgift.

Begreppslista:

vinkel

omkrets

bas

 

hörn

area

enhet

 

sida

spetsig vinkel

rät vinkel

 

höjd

sträcka

trubbig vinkel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Problemlösning
 • Ma  E 6
Du provar dig fram och använder någon problemstrategi med viss säkerhet. Du kan använda strategier som någon annan visar dig.
Du använder ett par olika problemlösningsstrategier med säkerhet.
Du är säker på flera olika problemlösningsstrategier och vet vilken som funkar för att lösa en viss uppgift.
Begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan använda en del begreppen du lärt dig när du arbetar och när du till exempel förklarar hur omkrets och area förhåller sig till varandra.
Du kan använda de flesta begreppen du lärt dig när du arbetar och när du till exempel förklarar hur omkrets och area förhåller sig till varandra.
Du kan använda begreppen du lärt dig när du arbetar och när du till exempel förklarar hur omkrets och area förhåller sig till varandra.
Metoder
 • Ma  E 6
Du beräknar omkrets och area av fyrhörningar med rätt metod. Du kan med viss säkerhet omvandla mellan enheter för längd och vet till exempel att 2 m 10 cm = 210 cm
Du beräknar omkrets och area av fyrhörningar med rätt metod. Du kan med omvandla mellan olika enheter för längd och vet till exempel att 2 m 5 cm = 205 cm
Du beräknar omkrets och area av fyrhörningar med rätt metod. Du kan med säkerhet omvandla mellan olika enheter för längd och vet till exempel att 2 m 3 dm = 230 cm
Kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Dina uträkningar går till stor del att följa. Du kan rita bilder som till viss del förklarar hur du har tänkt, till exempel skillnaden mellan en spetsig vinkel och en trubbig vinkel.
Dina uträkningar går att följa. Du kan rita bilder som förklarar hur du har tänkt, till exempel skillnaden mellan en spetsig vinkel och en trubbig vinkel eller hur man räknar ut arean på en fyrhörning.
Dina uträkningar är lätta att följa. Du kan rita bilder som tydligt förklarar hur du har tänkt, till exempel skillnaden mellan en spetsig vinkel och en trubbig vinkel eller hur man räknar ut arean på en fyrhörning med alla mått utsatta.