Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2018-03-09 12:07 i Nygårdskolan Borlänge
Läsa , förstå och återberätta
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi ska öva olika strategier man använder för att förstå olika texter. Att avkoda är en sak, men att förstå vad författaren menar, det som står mellan och bortom raderna är en helt annan sak.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

Läsa. förstå och återberätta

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att;

 • arbeta med en genre i taget
 •  arbeta med olika strategier för att förstå de olika texterna
 • arbeta enskilt, i par och gemensamt

 

 

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att;

* läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt
* visa läsförståelse genom att samtala om och återberätta texter

* göra egna kopplingar

 

* beskriva din upplevelse av läsning

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Läsförståelse - olika textgenrer

lägre
>
>
högre
Läsa med flyt
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosa för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitterära texter och sakprosa för barn och ed mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Läsförståelse
sammanfatta och återberätta
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll
Läsförståelse
kommentera innehåll och svara på frågor på ett sätt som kopplar till textens sammanhang
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget
Du kan kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget
Du kan kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget
Läsförståelse
Budskap och upplevelse
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan utifrån erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Respons och omdömen
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll
muntliga presentationer
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: