👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sydamerika

Skapad 2018-03-09 12:41 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Ni ska i detta tema få arbeta med Sydamerika. I det gemensamma arbetet kommer vi att fokusera på Argentina men i det enskilda arbetet (skrivuppgiften) kommer ni att kunna välja land själv.

Innehåll

Material:

Vale 9 kap. 8-9

Eget valt material

m.m.


Redovisning:

Hörförståelsetest (Centro de rehabilitación de animales)

Skrivuppgift (se enskild instruktion)

 

Tidsplan:

v. 12

måndag   STUDIEDAG

onsdag    Muntligt test Tema Vardagen/Jobba med kap. 8

fredag     Muntligt test Tema Vardagen/ Jobba med kap. 8

 

v. 13

måndag   Hörförståelseövningar m.m.

onsdag    Jobba med kap. 9

fredag       LEDIGA

 

v. 15

måndag    Jobba med kap. 9

onsdag      NP no

fredag       Hörförståelseövningar m.m.v. 16

måndag    Gör klart

onsdag      NP so

fredag       NP so

 

v. 17

måndag    Jobba med skrivuppgiften

onsdag     Jobba med skrivuppgiften

fredag      Jobba med skrivuppgiften

 

v. 18

måndag     LEDIGA

onsdag      PROFILDAG

fredag Hörförståelsetest

Uppgifter

  • Skrivuppgift Tema Sydamerika

Matriser

M2
Tema Sydamerika

Hörförståelsetest

F
E
C
A
Förståelse
Du visar att du är på väg, men förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Budskap/instruktioner
Du löser ännu inte uppgifter efter de budskap och instruktioner som ges.
Du visar att du kan lösa enkla uppgifter, efter de budskap och instruktioner som ges, även om du inte löser alla.
Du visar att du kan lösa enkla uppgifter, samt någon soluppgift, efter de budskap och instruktioner som ges.
Du visar att du kan lösa de flesta uppgifter, samt flertalet soluppgifter, efter de budskap och instruktioner som ges.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.

Skrivuppgift

F
E
C
A
Välja och använda material
Du använder inte någon spanskspråkig källa i ditt arbete.
Du använder någon spanskspråkig källa som tillför relevant information i ditt arbete.
Du använder några olika spanskspråkiga källor som tillför relevant information i ditt arbete.
Du använder flera olika spanskspråkiga källor som tillför relevant information i ditt arbete.
Formulera sig skriftligt
Din text är svår att förstå eller alltför kortfattad för att kunna bedömas.
Du formulerar dig enkelt och begripligt även om allt inte är grammatiskt korrekt.
Du formulerar dig enkelt men relativt tydligt (t.ex. verben böjs i rätt person) och din text har ett visst sammanhang.
Du formulerar dig enkelt men tydligt (med få grammatiska fel) och din text får sammanhang med hjälp av sambandsord.
Bearbeta och förbättra
Du kan inte göra några förbättringar av din text.
Du kan göra några enstaka förbättringar av din text efter respons.
Du kan göra några förbättringar av din text efter respons.
Du kan göra flera förbättringar av din text efter respons.
Uttrycka sig skriftligt
Din dialog är svår att förstå eller alltför kortfattad för att kunna bedömas.
I dialogen uttrycker du dig enkelt och begripligt även om inte allt är grammatiskt korrekt.
I dialogen uttrycker du dig enkelt och begripligt med meningar som hänger ihop.
I dialogen uttrycker du dig enkelt och tydligt (med få grammatiska fel) och anpassar till viss del din dialog till sammanhanget.
Kommentera & jämföra
Du berättar inte om något som är typiskt för en ungdom i det valda landet.
Du berättar om några enkla saker som är typiska för en ungdom i det valda landet.
Du berättar om några saker som är typiska för en ungdom i det valda landet.
Du berättar det viktigaste som är typiskt för en ungdom i det valda landet.