👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vivaldi- Utveckling och lärande Björkris förskola

Skapad 2018-03-09 13:03 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi?

20/11

Vi startade vårt projekt om vatten med att låta barnen få leta efter vatten. Både inomhus och utomhus. Inomhus samlade vi barnen och gick sedan på leta-vatten-jakt. Vi filmade och lät dem få dokumentera var de hittade vatten med hjälp av ipaden. Efter detta lät vi barnen ta del av filmen och reflekterade tillsammans med dem. Vi har skapat med vattenfärg och tillsammans med Mozart har vi målat hav på lakan ute på gården. Ute på gården har vi även utforskat vatten på olika sätt. Vi har lyssnat hur det låter när man släpper föremål i vatten, hur regnet låter när det droppar i vattenpölarna och hur vatten ser ut och upplevs när man sätter till diskmedel. Vi har talat om skillnaden på kallt och varmt vatten och de har fått känna med händerna. Vi har också talat med dem om att alla barn i världen inte har tillgång till rent vatten och att vi har det bra här i Sverige som har ett system för rening. Vi har tittat på film om hur avloppsvatten renas och blir till dricksvatten. Barnen har provat olika föremåls möjlighet att flyta eller sjunka och vår observation kring barnens förståelse av dessa begrepp har skapat en nyfikenhet som har gjort att vi valt att fördjupa oss i dem under en period. Begreppen är inte självklara och hur kan vi få barnen att förstå dem lättare och utmana dem vidare?

 

7/6 Vi kommer att börja arbeta med tecken som stöd för hela gruppen. Detta gör vi för att barnen ska öka ord och begreppförståelse. 

 

 

 

Kartläggning, självvärdering och underlag  

      

 

 

 

 

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

Vi vill att barnen ska:

# Utforska olika begrepp såsom flyta och sjunka

# Uppleva vatten med alla sin sinnen

# Få möjlighet att vara delaktiga i dokumentationsprocessen och på så sätt ha inflytande över projektets utveckling

# Utveckla sitt lärande kring hur vi använder vatten i vår vardag

# Öka sin förståelse för att vatten finns i olika former så som snö, is och ånga

# Få möta vatten på olika sätt genom bild och form, musik, drama och rörelse

 

 

 

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

Just nu vill vi utveckla barns förståelse för begreppen flyta och sjunka. Vi kommer att hålla oss vid de begreppen under en period.

15/1 Idag är första dagen med planering kring hur vi ska utforma vårt projekt under vårterminen. Vi har haft ett uppehåll under en period då julskapande har varit i fokus.

Vår planering denna vecka är att vi återupptar det vi avslutade med. Vi har därför låtit barnen titta på "Tiggy testar" ytterligare en gång och fräschat upp deras minnesbilder.

17/1 Idag tog vi fram en rad olika föremål och lät barnen ställa sig frågan om föremålen skulle sjunka eller flyta.

Vi dokumenterar och låter sedan barnen titta på dokumentationen.

15/2

Vi har haft en period när vi har förändrat vår lärmiljö och även en inkörsperiod för ny kollega. Många pedagogiska reflektioner kring vår miljö. Vi har flyttat ut båda matborden på torget och vi vill skapa två rum "kojor" av dem när vi inte använder dem som matplats. Tanken är att vi vill skapa fler stationer med hjälp av mattor inne i ateljén. Vi vill ha en läshörna, där barnen kan samlas och läsa böcker och använda ipaden. Tillsammans med Mozart vill vi också skapa ett rum en "scen" ute på torget där barnen får möjlighet att klä ut sig och uppträda. Vi har talat om att utveckla rolleken på torget.

23/2

Den här veckan har vi varit ute mycket i snön och därför lagt fokus på att utnyttja det. Vi har skapat med vattenfärg i snön och gjort ett experiment där vi använde oss av glasspinnar som vi stoppade i plastmuggar med vatten. Barnen fick välja en färg att blanda vattnet med. Därefter stoppade vi muggarna i frysen.

23/2

Barnen fick prova att måla med den frysta färgen och se hur de blev. De blev mycket prat om att de inte fungerade att måla med den, så vi provade att hälla lite varmt vatten på pappret. Då märkte barnen att de gick lättare och dom kunde börja måla. När vi var färdiga lade vi alla frysta färger i en bägare och ställde på diskbänken för att se vad som skulle hända.

28/2

vi uppmärksammade att barnen tyckte det var spännande med hur saker fryser. Därför fortsatte vi med detta och provade att frysa in lite olika frukter som vi mixat, och rent vatten för att kunna se olikheterna och smaka de olika smakerna.

1/3

barnen fick smaka på de olika sakerna vi fryste in igår. Isen tyckte dem bara var kall och hård, men mangon och blåbäret va gott och lite mjukare så dom kunde man ju bita i. De smakade som isglass och detta var något barnen gärna ville göra om.

9/3 Snön har varit i fokus denna vecka och barnen har skapat snögubbar, snöbollar och lekt med vatten. Vi har börjat förbereda oss för vår start med väljartavla och kommer att samarbeta med Mozart. På det sättet kommer det att finnas många olika stationer för barnen att välja på.

 

 

 

 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och utmana vidare

29/1 Vi upplever att barnen är intresserade och motiverade. De är nyfikna och fokuserade när vi ställer hypoteser. Nu vill vi utmana dem att se dokumentationen och få dem att reflektera kring det som de upplevt.