Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA åk 4 VT-18

Skapad 2018-03-09 13:07 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Vi fortsätter att tillsammans läsa vår mycket spännande högläsningsbok! Många ord och uttryck kommer du att få lära dig. Dessutom kommer vi att skriva berättande texter utifrån vår bok och reflektera kring det vi läser.

Innehåll

Utgångspunkt

Resultatet sedan tidigare visar att eleverna behöver utöka ordförrådet, läsförmågan och läsintresset, samt även förmågan att skriva berättande texter. 

 

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

 •  de vanligaste orden och begreppen i vardagsspråket
 •  läsa relativt tydligt och i huvudsak med flyt.
 •  urskilja en enkel skönlitterär texts budskap och läsa mellan raderna.
 •  skriva en återgivande text med en i huvudsak fungerande struktur (inklusive en orientering, "tidsord" med ett antal begripliga händelser, en avslutning och en värdering - "Jag tycker...").

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du kan:

 • ett stort antal ord och begrepp i vardagsspråket t.ex. ord och uttryck från vår högläsningsbok.
 •  läsa tydligt och med ett gott flyt.
 •  relativt väl, urskilja en enkel skönlitterär texts budskap och läsa mellan raderna.
 •  skriva en återgivande text med en relativt väl fungerande struktur (inklusive en orientering, "tidsord" med ett antal tydliga händelser, en avslutning och en värdering - "Jag tycker...").

 

 

 

Genomförande

Du kommer att arbeta med vanligt förekommande ord i en skönlitterär text, ord som beskriver känslor och olika platser, samt även olika "tidsord".

I arbetet med den skönlitterära boken kommer vi att inför varje kapitel gemensamt gå igenom aktuella ord och begrepp (dessa kommer att repeteras ett flertal gånger). Vid första tillfället läser var och en kapitlet tyst och antecknar svåra ord. Vid andra tillfället går vi igenom och förklarar alla elevers svåra ord, därefter läser vi det aktuella kapitlet högt gemensamt ytterligare en gång. Jag kommer även att läsa vissa kapitel högt och stanna vid lämpliga tillfällen och ställa frågor, diskutera handlingen eller poängtera något specifikt. Eleverna kommer att återkommande få skriva loggbok och även skriftligt svara på frågor som rör texten.

Återgivande text: Vi tittar på exempeltexter, jag modellerar, vi skriver tillsammans och eleverna skriver enskilt.

 

Dokumentation och bedömning

Bedömning sker:

1. Löpande under muntliga redovisningar och "läxförhör".

2. Muntligt vid regelbunden högläsning.

3. Löpande skriftligt i form av berättande texter med utgångspunkt från högläsningsboken, samt reflektioner utifrån den lästa texten.

4. I form av en egenproducerad återgivande text.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: