Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra kroppar och våra sinnen

Skapad 2018-03-09 13:12 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Arbetet med kroppen syftar till att barnen får kännedom om hur vi ser ut. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda kroppen som ett verktyg: sjunga, dansa och kommunicera med hjälp av sin kropp. Arbetar syftar också till att ge barnen möjlighet till identitetsskapande verksamhet, likheter och olikheter, integritet, normer och värden samt kompisskap.
Förskola
Arbetet med kroppen syftar till att barnen får kännedom om hur vi ser ut. Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda kroppen som ett verktyg: sjunga, dansa och kommunicera med hjälp av sin kropp. Arbetar syftar också till att ge barnen möjlighet till identitetsskapande verksamhet, likheter och olikheter, integritet, normer och värden samt kompisskap.

Innehåll

Varför?

Arbetet med kroppen syftar till att barnen får kännedom om hur vi ser ut.  Barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att använda kroppen som ett verktyg: sjunga, dansa och kommunicera med hjälp av sin kropp. Arbetar syftar också till att ge barnen möjlighet till identitetsskapande verksamhet, likheter och olikheter, integritet, normer och värden samt kompisskap.

 

Vad? (Lärobjekt)

- Identitetskapande, vem är jag?

- Naturvetenskap, kroppens uppbyggnad, kretslopp, sinnen

- Språk, TAKK, kommunikation på olika sätt

- Estetiska uttryckssätt, motorik, rörelse

- Normer och värden, kompisskap, integritet

 

Hur?

Vi ställer oss frågorna tillsammans med barnen. Hur ser jag ut? Vad kan jag göra med min kropp? Vad behöver min kropp för att må bra? 

 

Vi upprepar det vi lärt oss i känsloprojektet om känslor i kroppen och kompisskap.

 

Sinnen

Syn - Ta bilder på barnens ögon, mycket speglar, självporträtt, glasögon, solglasögon, att se från olika perspektiv, fotografera

Hörsel - Ljudburkar, känna igen vardagsljud, skapa musik med kroppen, appar: Loopimal, ducky deck orchestra, garageband

Smak - Smaktester med sött, surt, salt och beskt, känna igen välbekanta smaker

Lukt - Doftpåsar, lukta på saker som luktar starkt och luktar svagt

Känsel - Gå i olika material, utforska och känna på olika material (kokt pasta, hård pasta, målarfärg, lera, slime, sand etc)

 

Kroppensuppbyggnad

Kroppsdelar - Rita av barnen, skapa pussel av bilder på barnen, vad använder vi vår kropp till.  Dansa med benen, armarna, huvudet osv. Måla med olika kroppsdelar, händer, fötter, mun.

Kretslopp - Var tar maten vägen? Film: Från glass till bajs (UR.se)

 

När?

Under planerade undervisningstillfällen, men även spontant i verksamheten vid givet tillfälle eller på barnens önskemål.

Vem?

Hela gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: