Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TYSKA 8 - Andra världskriget

Skapad 2018-03-09 13:32 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola F
Vi läser texter, kollar på film och diskuterar om andra världskriget.

Innehåll

 

Planering V.10-13

Måndagar: Vi arbetar med ett häfte om andra världskriget. Läsa/förstå/skriva.

Onsdagar: Vi fortsätter med att skriva texter i förfluten tid. Grammatikgenomgång.

Fredagar: Muntliga övningar. Film om andra världskriget: "Führens elit". 

 

 

Matriser

Tyska 8 moderna språk

F
E
D
C
B
A
Läsa/Lyssna
  • M2
  • M2
Eleven kan förstå **vanliga ord och** **enkla fraser** i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. **Bedömningsstöd:** Kan eleven förstå mycket enkla texter på ett övergripande plan, om ämnen som främst utgår från jaget?
Eleven kan förstå det **huvudsakliga** **innehållet** och uppfatta **tydliga** **detaljer** i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. **Bedömningsstöd:**Kan eleven förstå enkla texter till sin helhet och till viss del på detaljnivå, om ämnen som är bekanta?
Eleven kan förstå det **huvudsakliga** **innehållet** och uppfatta **väsentliga** **detaljer** i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. **Bedömningsstöd:**Kan eleven förstå enkla texter till sin helhet och på detaljnivå, om ämnen på mer allmängiltig nivå?
Egen produktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och begripligt** med **enstaka ord och** **fraser** **Bedömningsstöd:** Uttrycker sig eleven mycket enkelt men fullt begripligt? Är språket enkelt och elementärt, och kretsar det enkom kring ämnen som utgår ifrån eleven?Gör eleven sig förstådd? Använder eleven sig av några få, enkla grammatiska strukturer?
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och relativt tydligt** med **fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Använder eleven längre grammatiska sekvenser, vågar och vill kommunicera? Fungerar dessa till viss del? Finns beskrivande ord med, som utvecklar huvudordet?
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt**, **relativt tydligt och till** **viss del** **sammanhängande**. **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Räcker ordförrådet till för viss nyansering? Finns fasta, språkliga uttryck – adjektiv, synonymer, variationer, fler verb – som gör språket intressant och fyllig? Använder eleven i huvudsak grammatiska strukturer korrekt? (Stavfel får förekomma men inte förstöra kommunikationen)
Egen produktion, aktion
  • M2
  • M2
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket** **enkel** form redogöra för **innehållet** samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket enkel** form redogöra för **innehåll** **och detaljer** samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för **innehåll och** **detaljer** samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Egen produktion/ interaktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt **med** **viss relevans** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. **Bedömningsstöd:** Kan eleven till viss grad använda sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion? För kommunikation?
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på **ett** **relevant** sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion **Bedömningsstöd:**. Kan eleven på ett bra sett och med relevans avända sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion/kommunikation?
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på **ett relevant och** **effektivt** sätt använda det valda materialet i sin egen produktion **Bedömningsstöd:** Kan eleven på ett bra sett och med relevans avända sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion? Kan eleven till viss del förändra strukturen i mallen för att förbättra den egna produktionen/ kommunikationen?
Egen produktion/ interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **enstaka ord** **och fraser.** **Bedömningsstöd:** Är språket mestadels korta fraser och meningar staplade efter varandra? "Och" kan användas ibland... Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **ord, fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Används längre fraser och meningar som binds samman med hjälp av "och" och "sedan"? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och tydligt med ord,** fraser och meningar.** **Bedömningsstöd:** Meningar och fraser binds samman med bla "men" och "därför att" som skapar större flyt och ett mer utvecklar resonemang, och som för kommunikationen framåt? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
Språkmedvetenhet
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
Vilja att kommunicera
  • M2
**Viss vilja** att berätta finns.
**Något större vilja** att berätta finns.
**Vilja** att berätta finns.
Språket är hackig.
Språket har visst flyt.
Språket flyter på.
Anpassning
  • M2
Är språket anpassad efter syfte, mottagare och situation?
Strategier för att förstå
  • M2
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Strategier för att göra sig förstådd
Eleven kan välja och använda sig av **någon** **strategi** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av **några** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av **flera** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
  • M2
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i **enkel form** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: