Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's talk Food

Skapad 2018-03-09 14:10 i Maria Parkskolan Helsingborg
Bok: Happy 7 Förmågor som bedöms: läsa och höra.
Grundskola 7 Engelska
The following weeks ( w.10-16) we'll be focusing on the delicious subject "Food"! You will extend your vocabulary within the field of food/cooking, you will read british recipes, receive some interesting/scary facts about food and much more!

Innehåll

Kursplan i engelska

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Att lära sig nya och användbara ord inom området mat och matlagning. Att ta del av vanliga recept från den engelsktalande världen samt att lära sig att göra jämförelser med svenska recept. Att öva läs -och hörförståelse genom att läsa och lyssna på olika texter och program om mat och matlagning

Arbetssätt och undervisning

Under ett antal veckor övar vi på de olika förmågorna utifrån texter i kapitlet Let's talk Food och annat material. Vi kommer även att prata om mat från olika länder.

Visa vad du lärt dig

Du blir bedömd på:

- Läsförståelse

- Hörförståelse

 

 

Tidsram

vecka 10- 16

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: