Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården - Vad finns på en bondgård?

Skapad 2018-03-09 14:37 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 2 Svenska SO (år 1-3)
Det finns mycket på en bondgård! Vi kommer tillsammans att gå igenom vad som kan finnas på en bondgård förutom djuren. Bondgården har en spännande historia som vi kommer att gå igenom och utveckla detta till ett kreativt framtidsprojekt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

·      Känna igen och namnge olika fordon som finns på en bondgård

·      Känna till varför bondgården är viktig för samhället

·      Känna igen och namnge sädesslagen

·      Känna till historien och nutiden kring bondgården

·      Spekulera kring framtiden för bondgården

·      Den analytiska förmågan

·      Den kommunikativa förmågan

·      Begreppsförmågan

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

·      Namnge olika fordon på bondgården

·      Namnge sädesslagen och vad de används till.. (havre=gröt, vete=mjöl etc.)

·      Reflektera kring hur historian påverkar dagens bondgård

·      Aktivt delta i de planerade aktiviteterna

·      Peka ut skillnader mellan olika slags bondgårdar

Undervisning och arbetsformer

Under temat kommer vi att:

·      Se på film om bondgårdens historia på ”Bonden i skolan”

·      Formulera egna tankar kring bondgården och vara kreativa

·      Samtala om varför bondgården är så viktig för oss

·      Beskriva de olika fordonen på en bondgård för varandra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: