Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 2 Chapitre 4a+b

Skapad 2018-03-09 15:09 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Chez Nous 2, kapitel 4a+b lär du dig väderuttryck, månader, datum, räkneord 70-100, fritidsaktiviteter och släktord

Innehåll

Centralt innehåll / detta lär vi oss:

 • väderuttryck
 • fritidsaktiviteter
 • släktord
 • räkna 70-100
 • verben faire 
 • possessiva pronomen

Inför provet tränar du på:

 • väderuttryck
 • siffror 70-100
 • skriva vad du tycker om att göra
 • skriva vad du inte tycker om att göra
 • böja verb Faire (att göra)
 • possessiva pronomen
 • översätta meningar till franska (meningarna är från texterna 4A,4B

Syfte / förmågor: Du får möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • lära känna den franska kulturen närmare
 • använda dina kunskaper till att skriva egna texter i Le livre sur moi

Arbetssätt

Vi kommer att använda läroboken, sidorna 68-81 i textboken, samt sidorna 84-103i övningsbok. Vi kommer att varva genomgångar med eget arbete i grupp eller enskilt. Du kommer att göra ett diagnostiskt test för att kartlägga dina kunskaper. Du kommer att göra två glostest: ett efter varje avsnitt.

Du utvecklar ditt språkval genom att:

 • lyssna noga och följa instruktioner
 • fokusera och delta aktivt i lektionsarbetet
 • läsa och repetera aktuell text ofta och flera gånger
 • göra övningsuppgifterna till kapitlet
 • använda ovningsmastaren.se för att träna in uttal, glosor och grammatik.

Matriser

M2
Bedömningsmatris Moderna språk Franska

F
E
C
A
Läsa
Behöver öva mer för att förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det viktigaste i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det viktigaste och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Skriva
Behöver öva mer för att göra sig förstådd i skrift.
Uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt till viss del anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Deltar inte eller deltar inte tillräckligt ofta i samtal. Har svårt att muntligt berätta något.
Uttrycker sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycker sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Har ett bra uttal och försöker använda målspråket spontant.
Är muntligt aktiv och anpassar språket till syfte, mottagare och situation.
Lyssna
Behöver öva mer för att förstå det talade språket, till exempel vid instruktioner, berättelser och frågor.
Förstår det viktigaste när språket talas långsamt, t ex vid en enkel instruktion.
Förstår det viktigaste när språket talas tydligt, t ex vid instruktioner och hörövningar.
Förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt. Kan kortfattat återberätta innehållet.
Strategier
Behöver använda ordbok/ordlista oftare.
Använder ordbok/ordlista för att förstå eller göra sig förstådd.
Använder mer än en strategi för att förstå eller göra sig förstådd. T ex jämföra med andra språk, använda minigrammatiken, ordlista, klassrumsfraser.
Använder sig av omformuleringar för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: