Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tornbygge

Skapad 2018-03-09 15:09 i Förslövs skola F-9 Båstad
Här arbetar vi med elektronik och teknik.
Grundskola 7 Teknik
Här kommer vi att planera och bygga en modell av ett torn. I planeringen ingår research, materialval, skiss av bygget och försök att förutspå svårigheter/problem samt att finna lösningar till dessa. Byggandet ska dokumenteras under arbetets gång, svårigheter/problem som inte förutsetts ska beskrivas och läsningen på dessa förklaras. Du kommer att få planera och genomföra ett eget arbete.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • I din skriftliga dokumentation formulerar du enplanering, samt redogör för hur du utförde arbetet och löste problem som dykt upp.
 • I din dokumentation använder du dig av ämnesspecifika begrepp för att beskriva metoder och material. Du visar även på förmågan att dokumentera ditt arbete med skisser, modeller och ritningar
 • Genom att bygga en fysisk modell av ett torn så visar du på förmågan att genomföra konstruktionsarbeten. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Hur du planerar och genomför ditt praktiska arbete
 • Din förmåga att skissa
 • Din förmåga att använda begrepp och sammanhang praktiskt och teoretiskt.
 • Din förmåga att lösa eventuella problem som uppkommer under arbetetsgång.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Du ska få planera och konstruera ett torn med tillhörande skiss och ritning.
 • Vi kommer kontinuerligt att gå igenom och repetera de vanligaste begreppen som ingår i arbetsområdet.

Dokumentation

Läs i uppgiften.

 Uppgifter

 • Tornbygge

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: