Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Carnaval 4 - 6 Vt18

Skapad 2018-03-09 15:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Känner du till Karnevalen? Vi pratar om vilken fest det handlar om och vad eleven kan om festen. Vi kolla på bilder, videor och kartor där man firar Karnevalen i Brasilien, Portugal och Angola. Vi lyssnar och läser en faktatext om Karnevalen och skriver en faktatext om en av festen i gruppens hemsida.

Innehåll

VARFÖR?       Syfte

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. 
  •  

Koppling till Läroplan

Centralt innehåll

Läsa och skriva

         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

         Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

Tala, lyssna och samtala

         Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och sakprosatexter

         Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk

         Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

         Synonymer.

         Kultur och samhälle

         Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

VAD OCH HUR?         Så här ska vi arbeta...

·         Vi diskutera om vad vi redan vet om Karnevalen. Vi tittar på olika bilder. Vi sorterar dem i tre grupper: Brasilien, Portugal och Angola. Vi pratar om dessa olika karnevaler och försöker upptäcka skillnader och likheter.

·         Vi tittar på en karta var dessa länder ligger. Varifrån kommer elevens familj? Firar man Karnevalen där? Hur ser festen ut? Har eleven deltagit i festen någon gång? Eller sett på TV:n? Fråga förälder/föräldrar om deras minne från Karnevalens firande i hemlandet och berätta till gruppen senare.

 

·         Eleven får olika ord (adjektiv, substantiv och verb) och ska para ihop de med bilderna.  Sedan plockar vi ner bilderna och elever sorterar orden i tre grupper. Eleven ska förstå att orden ska sorteras enligt: orden som beskriver hur festen är (adjektiv), vad finns i (substantiv) och vad gör man (verb) i Karnevalen.

·         Vi ritar en ”mind mapp” där vi skriver tillsammans alla ord vi har använt och eleven beskriver Karnevalen utifrån sin ”mind mapp”.

·         Eleven lyssnar och läser en fakta text om Karnevalen.  I samtalet fördjupar vi kunskapen om denna tradition och elever utför olika övningar om texten och aktiviteter med olika ord från Karnevalen.

 

·         Vi   letar efter informationen på en av de följande Karnevalen:

-       I Brasilien : Rio de Janeiro , Olinda och Salvador

-       I Portugal : Torres Vedras , Madeira, Alcobaça och Açores

-       I Angola: Luanda

·         Eleven fyller i en blankett om en av dessa Karneval fester och skriver en faktatext och olika motiveringar för att  man ska besöka just denna festen. Efter rättskrivning,  lägger vi ut texten på en hemsida (Google sites) och inkluderar bilder och videor. Hemsidan delas bland elevernas grupp. 

Material

- Lärarens eget material

- Bilder, ord , videor och musik

-Häfte med  text och övningar 

 

- Skapade ord-uttrycksgloslistor

- Google sites 

 - dator/iPad 

- Elevernas text

               Arbetsperiod :   3 - 4 lektioner

BEDÖMNING 

Bedömning sker kontinuerligt under arbetsgång.

 Du kommer att lära dig…

·         Skriva en artikel som ska publiceras i en webbsida

·         Att anpassa ditt skriftliga språk till texternas typiska struktur

·          Att anpassa språket efter mottagare

·         Träna på stavningen, skiljetecken, grammatik (att använda reglerna till god effekt) samt meningsbyggnaden i det portugisiska språket.

·         Beskriva en tradition och använda bilder för att berika texten 

E - NIVÅ 

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt så att andra förstår. Du använder ordförrådet, tempus och grammatik på ett enkelt sätt.

Du berättar, beskriver och skriver texter på ett kortfattat och enkelt sätt samt med några typiska språkliga drag och form.

 

C – NIVÅ 

Du uttrycker dig muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt så att andra förstår. Du använder ordförrådet, tempus och grammatik på ett någorlunda säkert sätt.

Du utvecklar innehållet genom att beskriva, ge detaljer, åsikter samt argumenterar med ett varierat språk.

Du skriver din text med anpassning till sin typiska uppbyggnad, form samt språkliga drag på ett någorlunda säkert sätt.

 

A – NIVÅ 

Du uttrycker dig skriftligt och muntligt på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår.

Du skriver din text med en stil som passar till sin typiska uppbyggnad och språklig drag.

Din text har en tydlig struktur.

Du använder rätt tempus i rätt sammanhang.

Du använder ett varierat språk med ord och uttryck som hjälper dig att utveckla innehållet, åsikter och tankar samt göra din text intressant och relevant för olika mottagare. 

 

Ansvarig lärare: Lisa Rebeggiani

 Obs: Planering baserad på Amanda Guimarães pedagogisk planering om Karnevalen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: