Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Samhället åk 1

Skapad 2018-03-09 19:05 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med olika yrken. Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Vi kommer att fundera kring vilka yrken som finns och vilka yrken som behövs.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Ett tema om vårt samhälle. Du ska få veta mer om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Du ska få lära dig om centrala samhällsfunktioner t.ex. räddningstjänst, polis och sjukvård samt om olika yrken. Du kommer att få fundera kring hur vatten, sopsortering och elektricitet påverkar vårt samhälle och göra enkla experiment.

Innehåll

 

Mål

 • Veta vad ett yrke är.
 • Kunna ge exempel på några olika yrken.
 • Kunna berätta om några viktiga samhällsfunktioner som brandkår, polis och sjukvård.
 • Kunna utföra enkla experiment och dokumentera arbetet.
 • Kunna sortera sopor utifrån material.


Arbetssätt

 • Vi kommer att bygga en stad och fundera kring vad som behövs i en stad.
 • Vi kommer att göra enkla experiment med elektricitet.
 • Vi kommer att samtala om yrken och samhällsfunktioner i vår närhet.
 • Vi kommer att titta på filmer.
 • Vi kommer att rita bilder och skriva korta texter.
 • Vi kommer att få besök av någon/några personer som berättar om sitt yrke eller besöka en arbetsplats.
 • Eleverna kommer att få till uppgift att ta reda på vad någon/några vuxna i deras omgivning arbetar med.
 • Vi kommer att utföra enkla experiment (få en lampa att lysa, filtrera vatten, undersöka vad som flyter/sjunker, sopsortera).Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3

Matriser

NO SO
Yrken och samhällsfuktioner

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
 • SO
Kunna ange en viktig samhällsfunktion. Kunna ange något yrke och verksamhet i närområdet
Kunna ange några viktiga samhällsfunktioner. Kunna ange några yrken och verksamheter i närområdet. Kunna olika yrken på en arbetsplats, ex. skola
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: