Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi 2

Skapad 2018-03-09 20:12 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 9 Kemi
I det här arbetsområdet strävar vi efter att du ska kunna använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara hur material byggs upp, förstörs och omvandlas.

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara hur material byggs upp, förstörs och omvandlas.

- Använda kemins språk.

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

Nedan finns en checklista du kan använda för att se att du fått med dig viktiga kunskaper.

 • Jag kan förklara och rita hur en atom är uppbyggd (atomkärna, protoner, neutroner, elektroner och elektronskal)

 • Jag kan beskriva vad som menas med atomnummer, atommassa, masstal och isotoper

 • Jag kan redogöra för följande begrepp inom det periodiska systemet samt vad som kännetecknar dessa:
  • grupp
  • grundämnesfamiljerna väte & alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, halogener samt ädelgaser
  • period
  • ädelgasstruktur

 • Jag kan läsa ut information ur ett periodiskt system enligt punkterna ovan

 • Jag kan beskriva skillnaden mellan en atom och en jon

 • Jag kan ge exempel på olika laddade joner samt hur dessa kan bildas

 • Jag kan beskriva hur ett och samma ämne kan befinna sig i flera aggregationstillstånd och kan också beskriva hur fasövergången beror av energi

 • Jag kan beskriva skillnaden mellan ett ämnes kemiska egenskaper och dess fysikaliska egenskaper

 

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

Kursen i kemi är uppbyggd på självstudier. Det innebär att vi kommer att ha en 2-timmarslektion varannan fredag (se lässchema). Under den tiden har vi genomgångar av ny fakta, diskuterar tillsammans, laborerar och skriver prov. Mellan lektionerna är det ditt eget ansvar att:

- Läsa i "häftet".

- Se filmklipp, läsa sammanfattningar och se bilder som läraren delar i vår facebookgrupp.

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Dina förmågor kommer att bedömas i ett skriftligt prov fredag den 9 mars.

 

Matriser

Ke
Kemi

F
E
C
A
Begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemins språk
Du använder ett vardagligt språk för att förklara och resonera.
Du använder kemins språk för att förklara och resonera.
Du använder kemins språk på ett väl utvecklat sätt för att förklara och resonera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: