Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading Project

Skapad 2018-03-10 09:59 i Fontinskolan Kungälv
En planering med lärandematris inom läsning.
Grundskola 4 – 6 Engelska
For the next couple of weeks we are going to read three Sherlock Holmes short stories by the author Sir A. Conan Doyle. We are going to read together, in pairs/small groups and by ourselves (both in school and for homework), working with the text in different ways using reading strategies as prediction (förutspå), ask questions (ställa frågor), inner images (inre bilder), clarify (reda ut oklarheter) and summarize (sammanfatta). "Reading is to the mind what exercise is to the body" (Sir Richard Steele). Happy reading! Pia

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Olika lässtrategier

* Läsa skönlitteratur på engelska

 

Begrepp:

to predict, to ask questions, to create inner images, to clarify, to summarize

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Läsa

* Läsförståelse

* Använda lässtrategier

* Kommentera 

* Göra kopplingar

* Uttal

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att läsa både tillsammans, i par, i grupper och självständigt

* Vi kommer att läsa både i skolan och hemma i läxa

* Vi kommer att träna oss på att använda olika strategier

 

 Så här ska du få visa dina kunskaper:

Lärloggen på Unikum

* Gemensamma diskussioner

* Peer response (kamratrespons)

* Self assessment (självbedömning)

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6

Matriser

En
Lärandematris Reading

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå innehåll
Jag förstår ganska mycket när jag läser och gör enkla sammanfattningar.
Jag förstår det mesta när jag läser och gör sammanfattningar med någon detalj.
Jag förstår mycket bra när jag läser och återberättar det jag har läst med flera detaljer.
Kommentera innehåll
Jag svarar på någon fråga/ diskuterar/ger något exempel på vad jag har läst samt vad jag tänker om det.
Jag svarar på frågor/diskuterar/ger flera exempel på vad jag har läst samt vad jag tänker om dessa.
Jag kommenterar det jag har läst på olika sätt och jämför med tidigare erfarenheter.
Uttal
Jag uttalar många ord rätt, men fastnar ofta på ord som jag inte känner igen. Jag gör mig för det mesta förstådd.
Jag uttalar de flesta ord rätt, men fastnar ibland på ord som jag inte känner igen. Jag gör mig förstådd.
Jag uttalar näst intill alla ord rätt och fastnar sällan på enstaka ord. Det är lätt att förstå mig.
Intonation
Min språkmelodi går till viss del att förstå.
Min språkmelodi liknar till stor del en "native".
Min språkmelodi är näst intill som hos en "native".
Flyt
Jag läser med ganska bra flyt. Några upprepningar/ omläsningar behövs ibland.
Jag läser med bra flyt. Någon upprepning/ omläsning behövs ibland.
Jag läser med mycket bra flyt.
Använda strategier
T.ex. ljuda, läsa om, läsa vidare, gissa, titta på rubriker, bilder, förförståelse, viktiga ord, sammanhanget, jämföra,översättnings-verktyg.
Jag använder mig av minst någon strategi för att lättare förstå när jag läser.
Jag använder mig av några olika strategier för att lättare förstå när jag läser.
Jag använder mig av flera olika strategier för att lättare förstå när jag läser om jag behöver.
Begrepp
to predict, to ask questions, to create inner images, to clarify, to summarize
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska.
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska och visar att jag förstår genom att använda några av dem.
Jag vet vad de olika begreppen betyder på svenska och visar att jag förstår genom att använda dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: