Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering Åk.9 Vt 2018

Skapad 2018-03-10 10:14 i Trönningeskolan Halmstad
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att utöva och förstå hur musiken låter idag. Dessutom överblickar vi och förstår kännetecken & kopplingar från Barocken på 1600-talet genom Wienklassicismen samt Romantiken på 1800-talet. Dessutom spelar vi och sjunger några av de senaste låtarna och får prova att göra en egen modern låt.
Grundskola 9 Musik
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att utöva och förstå hur musiken låter idag. Dessutom överblickar vi och förstår kännetecken & kopplingar från Barocken på 1600-talet genom Wienklassicismen samt Romantiken på 1800-talet. Dessutom spelar vi och sjunger några av de senaste låtarna och får prova att göra en egen modern låt.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Det är viktigt att förstå hur viktig den Klassiska musik är och har varit och hur den har format och påverkar all modern musik vi tar del av idag. Att kunna överblicka och se skillnader och likheter mellan nya och gamla kulturer och musikepoker för du bl.a. lära dig under detta läsår. 

Naturligtvis jobbar vi mestadels praktiskt. Undervisningen i ämnet musik ska ju syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna och uppleva musik. Genom undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla kunskap  för att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ger eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Du får därför många möjligheter att öva på att bli allt säkrare på att spela instrumenten keyboard, gitarr, ukulele, elbas och trummor samt att sjunga låtar i mikrofon. Dessutom kommer vi att bilda olika rockensembler där vi tränar samspel. Vi kommer även att filma ensemblespelet för att i efterhand kunna analysera och värdera allas insatser. Varje elev kommer också att komponera en egen pop- eller rocklåt.

Du bedöms när du redovisar dina kunskaper dels fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna, dels i ett prov i musikhistoria under terminen samt i någon inlämningsuppgift.

Centralt innehåll under terminen

I stora drag jobbar vi med följande: (Eftersom jag tillämpar elevinflytande även i planeringen kan vissa moment tillkomma och andra strykas)

TRUMMOR: Puls, trummornas delar, t.ex 2-takt, 4-takt, 16-beat, 6/8-takt, olika fill-in

GITARR: Grepptabell, gitarrens/elgitarrens delar, strängarnas namn, bluestolva, takter, repris, tempo, plektrum, dur, moll, septim, ackord/ton, powerchords, spela 3-ackordslåtar, dist, mollpentasolo,

ELBAS: Spela efter en enkel ackordanalys, strängarnas namn, enkel basgång, spela fjärdedelar, åttondelar,

KEYBOARD: Tangenternas namn, bilda dur/moll-ackord, enklare melodispel, olika komp, gliss, genretypiska ljud t.ex. orgel, stråkar, brass. Enkla noter.

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, olika vokala uttryck, blue notes, typiska Rock'n Roll- Blues- & poplåtar, mikrofonteknik, ljudanläggning, enkla inspelningar,

MUSIKHISTORIA: Klassisk Musik (Barock, Wienklassicism & Romantik, finns i "Musikrum Rickard"), Youtube-länkar, ev. Mozartfilm.

ENSEMBLESPEL: Vi bildar rockband och övar, framför och spelar in typiska pop- & rocklåtar.

SKAPA MUSIK: Vi komponerar egna sångtexter och rock- eller poplåtar. Vi arrangerar musik med digitala verktyg såsom: dator, Ipad, Chromebook och keyboard. Det ges även möjlighet att kombinera detta med andra uttrycksformer såsom: dans, bild, video m.m.

MUSIKTEORI: form, kvintcirkeln, notvärden, uttryck, musiksymboler, instrumentgrupper, lyssningsövningar,

ANALYS: Sätta ord på olika musikupplevelser, musikens uppgift i olika sammanhang t.ex. i reklam. Ge förslag som utvecklar samspel och löser musikaliska problem.

Bedömning

Du bedöms i sex olika arbetsområden med hjälp en överskådlig bedömningsmatris i tre betygsnivåer.

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra. Det förekommer också skriftliga moment i form av frågesport, quizz, läxförhör på musikbegrepp, teoretiskt prov på musikhistoria samt inlämning av egen sångtext/låt.

Vi använder också dator, iPads & Chromebook med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar, kulturer och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

Det förekommer ljud- och videoupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: