Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikplanering Åk.6 Vt 2018

Skapad 2018-03-10 10:41 i Trönningeskolan Halmstad
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att spela musikinstrument och sjunga i huvudsak pop- och rockmusik. Dessutom överblickar vi kopplingar både bakåt och framåt i tiden in i olika kulturer och musikgenrer.
Grundskola 6 Musik

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap kring att spela musikinstrument och sjunga i huvudsak pop- och rockmusik. Dessutom överblickar vi kopplingar både bakåt och framåt i tiden in i olika kulturer och musikgenrer. Vi skapar också egen musik på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Du får i den här kursen lära dig viktiga grunder på de musikinstrument som oftast används inom pop & rock. Du får lära dig t.ex. namnen på tangenter och strängar, hur man räknar ut vilka toner som ingår i dur- och mollackord och vad de olika trummorna i ett trumset heter. Du får också många möjligheter att öva på att bli allt säkrare på att spela instrumenten keyboard, gitarr, el-bas och trummor samt att sjunga låtar i mikrofon. Dessutom kommer vi att träna samspel i olika former. 

Det förekommer även video- och ljudupptagningar för att i efterhand kunna analysera och värdera allas insatser.

Du bedöms när du redovisar dina kunskaper dels fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna, dels i ett eller flera teoretiska prov samt i någon inlämningsuppgift.

Centralt innehåll under terminen

TRUMMOR: Puls, trummornas delar, 2-takt, 4-takt, 8-dels fill-in, 16-dels fill-in.

GITARR: Grepptabell, gitarrens/elgitarrens delar, strängarnas namn, bluestolva, takter, repris, tempo, plektrum, dur, moll, septim, ackord/ton, powerchords, spela 3-ackordslåtar, dist, mollpentasolo,

ELBAS: Spela efter en enkel ackordanalys, strängarnas namn, enkel basgång, spela fjärdedelar, åttondelar,

KEYBOARD: Tangenternas namn, bilda dur/moll-ackord, enklare melodispel, olika komp, gliss, genretypiska ljud t.ex. orgel, stråkar, brass

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, olika vokala uttryck, olika Rock- & poplåtar, uppträdande, mikrofonteknik.

MUSIKHISTORIA: Olika musikstilar, Tidslinjen, Youtube-länkar,

ENSEMBLESPEL: spelar olika pop- & rocklåtar. Uppträdande.

MUSIKTEORI & INSTRUMENTKÄNNEDOM form, notvärden, uttryck, instrumentgrupper, lyssningsövningar.

SKAPANDE: skriva egen sångtext, skriva egen ackordföljd, skriva egen låt, skapa musik med Chromebook/Ipad, enklare inspelningar.

ANALYS: Sätta ord på olika musikupplevelser, musikens uppgift i olika sammanhang/högtider. Ge förslag som utvecklar samspel.

Bedömning

Du bedöms i fem olika arbetsområden med hjälp en överskådlig bedömningsmatris i tre betygsnivåer.

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna genom att träna olika moment och visa upp själv eller tillsammans med andra. Det förekommer också skriftliga moment i form av frågesport, quizz, läxförhör på musikbegrepp samt inlämning av egen sångtext/låt.

Vi använder också dator med t.ex. Youtube och upplever och deltar i diskussioner om olika artister, musikstilar, kulturer och instrument

Du får också hela tiden utvecklingstips utifrån den nivå du befinner dig på.

Det kan förekomma ljud- och videoupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: