Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English-speaking countries

Skapad 2018-03-10 13:08 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Ett arbetsområde kring de länder i världen som har engelska som modersmål/officiellt språk. Eleverna ska producera reklamfilmer för de olika länderna.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer att göra Powerpoint presentationer för länder med engelska som modersmål/officiellt språk.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att öva oss på att
leta fakta om den engelskspråkiga kulturen/samhället och det engelska språket.
- skapa en "reklamfilm" eller Powerpoint presentation för landet med bild, text, animering etc.
muntligt presentera insamlad fakta i sin film eller Powerpoint presentation.
- använda någon typ av program på datorn för att redigera/animera filmen.

Bedömning - vad och hur

Du visar genom att skapa en film eller Powerpoint presentation och medverka muntligt i den att
- du kan uttrycka dig på godtagbar engelska
- du kan förmedla innehållet på ett tydligt sätt
- ditt innehåll är relevant och bearbetat av dig självUndervisning och arbetsformer

Du/ni ska att välja ett land där engelska är det officiella språket/modersmålet. Du/ni ska sedan göra en film eller Powerpoint presentation om landet (tänk reklamfilm) på engelska i klassen. Sedan jobbar du/ni efter följande steg:

  • Bestäm land
  • Börja leta fakta
  • Omvandla faktan till manus. Använd dina/era egna ord. 
  • När du/ni känner dig/er färdiga börjar du/ni göra din/er film. Filmen kan vara animerad, ni kan själva agera skådespelare eller klippa ihop bilder etc.
  • Se till att alla i gruppen talar i filmen då det främst är de muntliga målen som bedöms.
  • Skriv en individuell utvärdering vid arbetsområdets slut.

Lycka till!

Matriser

En
Engelska åk 7-9

Kriterier

F
E
C
A
Genomfört momentNy nivå
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer. Du bearbetar och gör enkla förbättringar. Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande, samt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör välgrundade förbättringar. Du väljer och använder dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Medier
Att kunna välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om engelsktalande länder.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: