Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter

Skapad 2018-03-10 14:59 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 6 – 9 Svenska
Myter har berättats överallt i världen. Myter handlar om sådant som är viktigt i livet, som hur jorden har skapats, hur de första människorna kom till världen och vad som händer efter döden. De brukar också handla om olika levnadsregler och vad som händer om vi bryter mot dem. Många myter är mycket gamla, men de berättas fortfarande.

Innehåll

I vår läroplan i svenska står det att vi ska arbeta med olika slags berättelser. Där står det också att vi ska arbeta med att läsa, skriva och tala.

Under temat myter får du möjligheter att träna din förmåga att:

 • läsa och lyssna till berättelser,
 • återberätta så den som lyssnar förstår och tycker att det är roligt att lyssna,
 • tillsammans med klasskamrater och vuxna samtala kring det som du har läst, sett eller lyssnat till,
 • känna igen hur en myt berättas,
 • sammanfatta en myt,
 • att återberätta en myt,
 • använda dator eller i-pad när du skriver,
 • använda regler för stavning och meningar,
 • använda "knep", till exempel tankekartor, för att minnas det du har läst och hört,
 • använda "knep", till exempel tankekartor, för att planera en berättelse,
 • söka information.

Kunskapskrav

 Se kunskapskrav/betyg för läsår 9.

Jag kommer att bedöma:

 • dina kunskaper om hur en myt berättas (det som är typiskt för en myt),
 • dina kunskaper om innehållet i någon känd myt,
 • hur du sammanfattar en myt,
 • hur du återberättar en myt,
 • hur du samtalar och funderar över innehåll och form (det som är typiskt för en myt) i några kända myter,
 • hur du söker och använder information från böcker och internet,
 • hur du använder datorns eller i-padens skrivstöd,
 • hur du använder regler för stavning och meningar,
 • hur du använder "knep", till exempel tankekartor, för att minnas det du har läst och hört,

Du visar vad du kan genom att:

 

 • genom att, med lite hjälp, återberätta  och sammanfatta,
 • genom att med lite hjälp, återberätta en saga,
 • sammanställa ett häfte med bilder och texter med fakta om myter.

I undervisningen kommer vi bland annat att:

 • läsa myter,
 • se dramatiserade myter,
 • lära om myter,
 • söka information om myter,
 • träna på läsförståelse,
 • återberätta myter för varandra,
 • skriva faktatext om myter,
 • träna på minnestekniker,
 • träna på att planera en redovisning,
 • lära oss om datorns skrivstöd,
 • använda datorns skrivstöd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: