Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-03-10 19:34 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Ett recept, en beskrivning av hur du ska bygga ihop något eller spelregler; alla dessa är exempel på instruktioner som du kan få via text. Du kommer i detta arbete få lära dig den instruerande textens kännetecken, för att sedan få utveckla skrivandet av din egen instruktion.

Innehåll

Syfte och förmågor

Du kommer få fokusera på att anpassa språket och dess normer när det gäller instruerande text.

Du kommer få chansen att utveckla din kommunikativa och begreppsliga förmåga.

Centralt innehåll

Du kommer arbeta både  med att skriva och att läsa instruerande texter, samt ge och få respons på ditt skrivande.

Mål:

Efter detta arbetsområde är målet att du skall kunna:

-Känna igen en instruerande texts typiska drag, t.ex. vilket tempus som oftast används, uppdelningen mellan material och tillvägagångssätt, punktform samt hur bild kan stödja och förstärka instruktionen.
- Skriva en instruktion som någon ska kunna genomföra
- Genomföra instruktioner

Arbetssätt

Du kommer lära dig det genom att:

- Läsa olika slags instruktioner.
- Arbeta med att urskilja instruerande texters typiska drag och dess uppbyggnad.
- Skriva en instruktioner tillsammans och enskilt

- utföra enkla instruktioner 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Skriva och vidareutveckla en instruerande text utifrån kunskapskraven.
- Läsa och förstå en instruerande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: