Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading and Writing for Different Purposes

Skapad 2018-03-11 11:08 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska Engelska
In this unit, we will learn how to write several of the basic text types, from narrative and instructions, to arguing your point of view. We will focus on the important grammatical aspects that appear in these text types, and their typical content and structure.

Innehåll

Goals

To be able to read and write a range of text types.

To develop writing skills, by being aware of the text's purpose and the reader.

To develop content to engage the reader.

To develop a variety of planning methods to help with both content and structure when writing.  

To develop the ability to write in complete sentences using capital letters and full stops.

To develop a variety of sentences starters including subordinators to write more complex sentences.

To learn to spell an increasing number of words correctly.

To develop a cusive style for handwriting.

To develop typing skills.

To develop ability to revise and edit texts.

Activities in the Unit Include: 

Writing instructions, descriptions, playscripts, dialogue, persuasive letters, explanations, poetry, recounts and stories.

Learning different planning methods e.g timelines, lists, mindmaps.

Using planning to help construct text into paragraphs.

Sentence structure activties, including rehearsing sentences before writing.

Developing vocabulary through reading and working with synonyms.

Learning to spell a variety of words.

Writing on the computer.

Learning cursive with word families.

Reading and improving your own and others texts.

 

 How the Learning  Will be Assessed:

How well you are able to plan and write your own texts.

How well you are able to use a plan to construct paragraphs.

How well you are able to write in complete sentences.

How well you are able to use a variety of sentence starters.

How well you are able to use the past and present tense depending on the text type. 

How well you are able to dicuss choices of words before writing.  

How well you are able to form letters using a cursive style. 

How well you are able to use a Word document.

How well you are able to work at improving your own and other's texts.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv En
Writing for Different Purposes

Comments
Content/Purpose
How well you are able to show an awareness of the purpose and audience. How well you are able to develop content to engage the reader.
Text Structure
How well you are able to structure the text into paragraphs, using a range of connecting Words and phrases as cohesion.
Sentence Structure
How well you are able to write in well constructed sentences, using a variety of sentence starters.
Grammar
How well you are able to use correct grammtical structures e.g subject, verb,
Choice of words/Vocabulary
How much word choice you use, avoiding repetition.
Spelling
How well you are able to spell a number of words.
Handwriting/Typing
How well you type when using word documents or how legible is your handwriting.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: