Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk 8 Eng - Prime Time kapitel 4-6, liten grupp, BW

Skapad 2018-03-11 11:10 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
skriva, grammatik, ordkunskap och hörförståelse
Grundskola 8 Engelska

Texter och ord som har med djur, natur och resor att göra. Grammatik: possessiva pronomen, påhängsfrågor och pågående form i preteritum.

Innehåll

LPP - skriva, höra, grammatik och ordkunskap VT -18

Mål för elev

Att förtydliga och variera din kommunikation.

Att bearbeta och göra förbättringar av dina egna framställningar.

Att förstå talad engelska.

Att formulera dig i skrift.

Innehåll

Kapitel 4-6 i Prime Time 8 - texter, grammatik och ordkunskap

Innehåll: Du ska lära dig de idiomatiska uttryck, grammatik och glosor som ingår i texterna.

Kapitel 4-6: Presens och preteritum,  possessiva pronomen, påhängsfrågor (question tags) och pågående form i preteritum. Ord om djur och natur samt reseord.

 

Genomförande

Under ca 12 veckor får du arbeta med textbok+övningsbok, kapitel 4-6. Ordkunskap och grammatik. Du får då och då göra ett prov bestående av hörförståelse, en skrivuppgift samt ett ordkunskaps- och grammatikprov.

Bedömning

Läxförhör under lektionerna samt ett avslutande prov efter varje kapitel. 

Kursplanemål

Att förtydliga och variera din kommunikation.

Att bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.

Att utveckla ditt skrivande och utveckla din hörförståelse för talad engelska.

Matriser

En
LPP - skriva, höra, grammatik och ordkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förbättra och bearbeta:
Att förtydliga och variera din kommunikation Att bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Höra:
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i hörövningar du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån hörövningar du lyssnar på.
Förstår både helhet och detaljer i hörövningar du lyssnar på. Uppfattar hörövningens budskap.
Skriva
En engelsktalande person förstår texten efter en eller några genomläsningar. Textens meningar hänger ihop med varandra. Använder ett engelskt ord och frasförråd så att en engelsktalande person förstår.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer i texten vid en första genomläsning. Texten är indelad i stycken utifrån sammanhang. Använder ett varierat ord- och frasförråd använder t.ex. adjektiv och adverb. Innehållet drivs framåt med ny information utan upprepningar.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Texten har en god struktur både inom och mellan stycken. Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd. Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Kan utveckla och fördjupa innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: