Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Sociala medier

Skapad 2018-03-11 12:28 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola F Samhällskunskap

Innehåll

Planering samhällskunskap 9b, v.11-15

 

Vad ska vi göra?

Vi kommer att jobba med ett material som heter “Koll på nätet”. Det handlar om kommunikation på sociala medier, näthat, nätmobbning och gromning.Varför ska vi göra det? Jo, det här säger Skolverket att vi ska läsa om:

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Hur ska jag bedöma era kunskaper? Det kommer vi att bestämma tillsammans när vi sätter igång arbetet. Min utgångspunkt är i alla fall att jag kommer att kunna bedöma mycket muntligt under dessa veckor. Jag tror att ni har väldigt goda kunskaper redan inom detta. Skolverket säger att jag ska bedöma om ni kan detta (E-nivå):

 

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

/Johanna Bogfors 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: