Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter Team 9 (Sh) vt-18

Skapad 2018-03-11 12:44 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Samhällskunskap
Efter Andra världskrigets folkmord stod det klart för världens länder att samarbete kring människors lika värde behövdes. FN bildades och de 30 artiklarna kring varje människas rättigheter togs fram. I detta arbetsområde arbetar vi med vilka dessa rättigheter är och hur de bryts och främjas i olika delar av världen. Vi arbetar även med andra demokratiska processer samt hur dessa är kopplade till de mänskliga rättigheterna i Sverige och i världen.

Matriser

Sh
Mänskliga rättigheter Team 9 (Sh) vt-18

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Redogöra för de mänskliga rättigheterna
Du behöver hjälp när du redogör för vad de mänskliga rättigheterna innebär och betyder och når inte nivån för kunskapskravet ännu.
Du redogör för vad de mänskliga rättigheterna innebär och och betyder och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen
Du redogör för vad de mänskliga rättigheterna innebär och och betyder och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen
Du redogör för vad de mänskliga rättigheterna innebär och och betyder och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen
Resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter
Du behöver hjälp när du resonerar om demokratiska rättigheter och skyldigheter och når inte nivån för kunskapskravet ännu.
Du resonerar om demokratiska rättigheter och skyldigheter på ett enkelt sätt genom att beskriva någon demokratisk process.
Du resonerar om demokratiska rättigheter och skyldigheter på ett utvecklat sätt genom att beskriva några demokratiska processer. Du utvecklar ditt resonemang genom att beskriva i några led och/eller genom att ge några exempel/konsekvenser (konkretiseringar)
Du resonerar om demokratiska rättigheter och skyldigheter på ett välutvecklat sätt genom att beskriva flera demokratiska processer. Du utvecklar ditt resonemang genom att ofta beskriva i flera led och/eller genom att ge flera exempel/konsekvenser (konkretiseringar)
Använda begrepp
Du behöver hjälp när du använder begrepp inom ämnet och når inte nivån för kunskapskravet ännu.
Du använder några relevanta begrepp inom ämnet i rätt sammanhang.
Du använder flera relevanta begrepp inom ämnet med precision.
Du använder många relevanta begrepp inom ämnet med precision.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: