Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-03-11 13:05 i Sandbackaskolan Kungälv
Vasatiden
Grundskola 4 – 5 Historia
Varför firar vi nationaldagen den 6e juni? Vem har bestämt att Svenska kyrkan ska vara protestantisk? Detta och mycket mer kommer du få lära dig om under arbetet med Vasatiden.

Innehåll

Hur vi kommer arbeta:

Gemensamma genomgångar

Återberätta

Arbeta med begrepp

Se film

Diskutera i grupp

Rollspel

 

Viktiga begrepp:

Arvkungadöme, avlatsbrev, bannlysning, hertig, kröning, monarki, protestantism, reformationen, riksdag, ärkebiskop, regent, kung. 

 

Uppgifter där du kan visa dina kunskaper och förmågor:

Berätta om Gustav Vasa och/eller reformationen med hjälp av mindmap, dina anteckningar eller annat minnesstöd för att visa att du kan se orsaker och konsekvenser. 

Rollspel där du spelar upp en viss del ur Gustav Vasas liv. 

Jämföra bilder från olika tidsåldrar.

Skriva en text om vem du skulle vilja vara på Vasatiden och varför.

Delta aktivt under lektionerna vid diskussioner och liknande. 

 

Bedömning:

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov om Vasatiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: