Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetstimme 03A v. 4-13

Skapad 2018-03-11 14:25 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje vecka har vi en nyhetstimme där vi pratar om aktuella händelser, tittar på ett nyhetsinslag samt reflekterar eller tar reda på mer information i mindre grupper.

Innehåll

Vi har varje vecka en nyhetstimme. Där tar vi upp aktuella händelser i Sverige och övriga världen samt tittar på ett nyhetsinslag. Nyhetstimmen avslutas alltid med en reflektionsfråga av något slag där varje elev (enskilt eller i liten grupp) får vara med i en muntlig diskussion, ta reda på mer fakta eller resonera kring en aspekt av vad vi har pratat om. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
GA Samhällskunskap 7-9

F
E
C
A
SH-5. Undersöker samhällsfrågor
Förmågan att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven kan undersöka samhällsfrågor (rätten till fri abort, dödsstraff etc.) ur olika perspektiv (om en motorväg byggs har man tänkt på miljön, markägarna, bilåkarna, bönderna etc.) och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
SH-6. Uttrycker ståndpunkter i olika samhällsfrågor
Förmågan att värdera och uttrycka ståndpunkter i olika samhällsfrågor. Eleven kan värdera (är ståndpunkten sannolikt?, överensstämmer ståndpunkten med de mänskliga rättigheterna etc.) och uttrycka (formulera en åsikt, problematisera etc.) olika ståndpunkter (en åsikt, en tanke etc.) i samhällsfrågor (rätten till fri abort, dödsstraff etc.). Dessa ståndpunkter underbyggs med resonemang och argument och elev kan dessutom växlar mellan olika perspektiv (frågan om att äta kött så ser man till köttproducenterna, djurens situation, rätten till valfrihet etc.) i argumenterandet och resonerandet.
Eleven värderar och/eller uttrycker personliga ståndpunkter i några samhällsfrågor.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: