Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2018-03-11 15:32 i Knutby skola Uppsala
Grundskola F – 9 Engelska
Hi! How are you today? Great? Good! Let's practice our English and let's learn something new!

Innehåll

Vad?

Du kommer att få öva på din förmåga att använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften.

Det innebär t ex 

 • att förstå enkel talad och skriven engelska
 • att kunna formulera sig muntligt och skriftligt

Målet med arbetet är att du ska:

 • förstå enkel talad engelska
 • förstå det du läser i enkla texter
 • kunna formulera dig enkelt och begripligt både muntligt och skriftligt
 • kunna använda dig av olika strategier för att förstå och kunna formulera dig t ex använda ordlista

Hur?

Vi kommer att arbeta med att:

 • läsa, skriva och lyssna på engelska texter
 • tala engelska
 • lära oss enkla grammatiska regler
 • träna glosor kopplade till texter
 • engelska lekar, spel, sånger och ramsor för att bygga upp vårt ordförråd.
 • lyssna på sagor/berättelser.
 • titta på engelskspråkiga program/filmer.
 • hur människor lever i engelskspråkiga länder.
 • läromedlet What's up!. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • att lyssna och förstå talad engelska
 • att läsa och förstå text
 • att uttrycka dig på engelska
 • att föra dialog med andra
 • att skriva på engelska
 • göra dig förstådd för en engelsktalande person (språkliga strategier)
 • att reflektera kring vardagslivet i engelskspråkiga länder

Jag kommer också att titta på i vilken utsträckning du:

 • engagerar dig och deltar i de övningar vi gör gemensamt
 • genomför dina individuella övningar

 

Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: